صفحه ۳۱۸

موارد خلاف شرع و عرف می‎تواند دلیل کافی باشد؟

(جواب:) استماع صدا و آواز لهوی که مناسب مجالس فسق و فجور باشد مطلقا حرام است چه کسی را تحریک بکند یا تحریک نکند، مثل شراب که حرام است چه کسی مست بشود یا در اثر اعتیاد مست نشود و همچنین است دیدن فیلم هایی که موجب فساد یا ارتکاب گناه می‎شود.

(سؤال) خواندن کتاب هایی که دارای لطایف و مطالب شهوت آمیز باشد چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر تحریک آمیز و منجر به خلاف شرع باشد جایز نیست.

(سؤال) آیا عکس برداری و فیلم برداری توسط موبایل های جدید که مجهز به دوربین هستند بدون اجازه از اشخاص اشکال دارد؟ و اگر رضایت داشته باشند چه حکمی دارد؟

(جواب:) با وجود شاهد حال بر رضایت، مانعی ندارد و گرنه محل اشکال است بویژه در صورت منع طرف.

(سؤال) کارت هایی معمول شده که بر روی آن عکس های ورزش کاران و یا وسایل نقلیه چاپ شده است و بچه ها با آنها قمار بازی می‎کنند؛ آیا این کارت ها مالیت دارند و آیا از بین بردن آنها جایز است و آیا جلوگیری از بازی با آنها واجب است ؟

(جواب:) آلاتی که برای قمار ممحض است شرعا ملکیت ندارند و اتلاف آنها واجب است و ضمان آور نیست، ولی آلات مشترکه چنین نیست و بجاست به منظور عدم اعتیاد فرزندان، از استفاده آنها جلوگیری شود.

(سؤال) در برخی از مجالس شادی، مثل عروسی و...؛ بعضی از متشرعین از آلت موسیقی استفاده نکرده و به جای آن بر روی میز می‎کوبند و برخی هم کف می‎زنند؛ آیا این عمل منعی دارد؟

(جواب:) کف زدن و روی میز کوبیدن در جلسه عروسی اشکال ندارد.

(سؤال) خواندن مطالب جنسی در اینترنت چه حکمی دارد؟ آیا ما می‎توانیم بعد از ازدواج برای ترغیب زن از فیلم های جنسی استفاده کنیم ؟

ناوبری کتاب