صفحه ۳۱۷

البته لازم است دانشمندان، نخبگان و رهبران جامعه آنها را در مسیر صحیح قرار داده و برایشان برنامه های خوب و سازنده و با ارزش تهیه کنند و نیز در راه پیشرفت علم، فرهنگ و بالا بردن سطح آگاهی مردم و منافع مادی و معنوی جامعه آنها را به کار گرفته و با تبلیغات صحیح و عاقلانه - و نه آمرانه و خشونت بار - جامعه را متوجه سوءاستفاده ها کنند و اگر کسانی علنا و در خارج از منازل شخصی سوء استفاده می‎کنند جلوی آنها را بگیرند. از همه نعمت های الهی ممکن است سوء استفاده شود، آیا ما باید با همه نعمت های خداوند - به بهانه سوءاستفاده از آنها - مبارزه کنیم و آنها را تحریم کنیم ؟!

(سؤال) در سایت جناب عالی جوابیه ای مبنی بر نظر آن جناب در مورد استفاده از ماهواره و اینترنت مشاهده کردم. حال با توجه به در نظر گرفتن سن و سال و مجرد و متأهل بودن افراد، آیا حکم آن تفاوت دارد؟ و آیا موسیقی مطلقا حرام است ؟ و نگاه به فیلم های زننده برای افراد میان سال که آثار سویی برایشان ندارد جایز است یا نه ؟

(جواب:) ماهواره و اینترنت با رادیو و تلویزیون تفاوت ندارند؛ همه این آلات، هم برنامه حلال دارند و هم برنامه حرام؛ باید فرهنگ دینی را در جامعه تقویت کرد تا سوء استفاده نکنند. تحریم آلات دردی را دوا نکرده، بلکه افراد را حریص تر می‎کند. از همه نعمت های الهی ممکن است سوء استفاده شود، آیا می‎توانیم مثلا خرید و فروش انگور یا کشمش را تحریم کنیم چون ممکن است برخی افراد با آنها مشروب درست کنند؟! و پیر و جوان و متأهل در این حکم تفاوت ندارند. ضمنا هر موسیقی حرام نیست؛ در خصوص غنا نهی صریح وارد شده و آن هر صدا و آهنگی است که مهیج شهوت جنسی بوده و یا تعادل عقل را برهم زند. فیلم های زننده اگر مشاهده آنها موجب وقوع در حرام از قبیل استمناء یا زنا و امثال اینها گردد جایز نیست و بالاخره با وسعت ارتباطات جهانی، تحریم آلات دردی را دوا نمی کند.

(سؤال) برخی از جوانان از نوارها و فیلم های مبتذل استفاده کرده و می‎گویند ما به موارد خلاف آن توجه نداریم؛ آیا مورد تحریک قرار نگرفتن و عدم استفاده از

ناوبری کتاب