صفحه ۳۱۴

(جواب:) اصولا این گونه کارها کار درستی نیست؛ و اگر شرط بندی کنند جایز و مشروع نیست.

(سؤال) آیا سبق و رمایه در خودروهای جدید و تفنگ های شکاری جایز است ؟

(جواب:) جواز مسابقه با شرط بندی نسبت به تفنگ و هر ابزار جنگی که در دفاع و جنگ کارآیی داشته باشد بعید نیست و در ماشین های جدید، مسابقه بدون شرط بندی و با اطمینان از عدم تضرر جسمی و روحی مانعی ندارد، هرچند اگر شخص ثالث یا دولت جوایزی اهدا کند اشکال ندارد.

(سؤال) نظر حضرت عالی در مورد پاسور چیست ؟ در موردی که از آن فقط برای سرگرمی استفاده کنیم تکلیف چیست ؟

(جواب:) اگر پاسور عرفا از آلات قمار محسوب باشد بازی با آن حتی بدون برد مالی محل اشکال است.

(سؤال) دلایل استفاده نکردن از شطرنج را از نظر شرع بیان فرمایید؟

(جواب:) در اخبار وارده از ائمه اطهار(ع) که ظاهرا به حد تواتر است و با تعبیرات بسیار تند از آن نهی شده است. فقط اگر فرضا در سطح جهانی از آلت قمار بودن به طور کلی خارج شده باشد می‎توان گفت: مانعی ندارد. به علاوه این قبیل امور معمولا انسان را از کارهای مهم و اساسی باز می‎دارد.

(سؤال) بازی کردن با شطرنج، پاسور، بیلیارد چه مستقیم و چه غیر مستقیم (از طریق رایانه) و نگاه کردن، همکاری کردن، یاد دادن و یاد گرفتن این بازی ها چگونه است ؟

(جواب:) بازی با هر وسیله ای که وضع آن برای قمار است جایز نیست هرچند بنابر احتیاط به قصد سرگرمی و بدون شرط بندی باشد، ولی وسایلی که فعلا در نظر مردم وسیله قمار محسوب نمی شوند بازی با آن ها مشروط به آن که همراه با شرط بندی نباشد، اشکالی ندارد و هر کاری که کمک به بازی با آلات قمار و یا تشویق به آن محسوب گردد اشکال دارد و تشخیص مصادیق با خود مکلفین است و این مسأله در بازی های کامپیوتری نیز صادق است و اگر وضع آن برای قمار کردن باشد

ناوبری کتاب