صفحه ۳۱۳

شده، در مجالس منسوب به ائمه این کار نیز موهن است.

(سؤال) نواختن آلات موسیقی و یا گذاشتن نوارهای موسیقی چه سنتی و غیر سنتی در مساجد و تکایا در اعیاد و میلاد معصومین (ع) چه صورت دارد؟

(جواب:) مسجد محل مخصوص عبادت است و کارهایی که جنبه عبادی نداشته باشد در مسجد مناسب نیست و اگر آلات موسیقی مناسب با مجالس لهو باشد جایز نبوده و حرام است.

(سؤال) آیا در اسلام موسیقی حلال و حرام وجود دارد؟ ملاک تشخیص کدام است ؟

(جواب:) هر آواز و صدایی که مناسب با مجالس لهو و طرب باشد در اسلام ممنوع و حرام است

(سؤال) در مناسبت های شاد، مثل اعیاد و عروسی ها مسلمانان بعضی از مناطق، تعدادی از اسب سواران را جمع کرده و بز یا گوساله ای را ذبح می‎کنند و جسد آن را در میدان شهر در نقطه ای معین قرار می‎دهند و اعلام می‎کنند هر کس توانست این جسد را بردارد و در این مسیر خاص سه دور بچرخاند و در دور آخر آن را به این نقطه خاص پرتاب کند برنده مسابقه است و حیوان ذبح شده مال اوست. اینان یقین دارند که در چنین مسابقه ای با مخاطرات سختی مواجه خواهند شد از جمله سقوط از اسب، قرار گرفتن زیر سم اسب های دیگر، برخورد با کوه، سقوط از کوه و... با این شرایط، آیا شرکت در چنین مسابقه ای جایز است ؟ و اسلام این مسابقه را حلال می‎داند؟

(جواب:) بازی مورد سؤال اگر در آن عادتا احتمال عقلایی ضرر مهم و غیر قابل تحمل باشد، جایز نیست؛ و در غیر این صورت اشکال ندارد. و در صورت جواز، گرفتن جایزه و حیوان ذبح شده و مانند آن در صورتی برای برنده حلال است که از طرف فرد یا افرادی غیر از اسب سواران باشد.

(سؤال) در بعضی روستاها مسابقاتی از قبیل: جنگ خروس ها یا جنگ سگ ها به راه انداخته و صاحبان آنها بر سر آنها شرط گذاری می‎کنند؛ آیا این شرط گذاری حلال است یا حرام ؟

ناوبری کتاب