صفحه ۳۱۲

مسائل مسابقات و سرگرمی ها

(سؤال) ملاک حلال و حرام بودن موسیقی چیست ؟

(جواب:) ملاک، مناسب مجالس لهو بودن است و امری عرفی است.

(سؤال) این جانب به اتفاق چند نفر از دوستان در حال فراگیری و آموزش ساز از انواع ترومپت (شیپور) بوده تا در ایام سوگواری ائمه اطهار(ع) و در شهادت این عزیزان از آن استفاده کنیم. نظر جناب عالی در خصوص این نوع ساز چگونه است ؟

(جواب:) اگر برای تنظیم اصوات و نغمات باشد و مناسب با مجالس لهو نباشد و موجب آزار دیگران نیز نباشد مانعی ندارد.

(سؤال) یادگیری موسیقی دف برای دختر 21 ساله مجرد با شرایط زیر چه حکمی دارد؟ الف: زیر نظر مربی مرد مجرد. ب: زیر نظر مربی مرد متأهل. ج: شرکت در گروهای کنسرت موسیقی همراه با پسران مجرد و متأهل. د: مواقعی که در شهر خود مربی وجود نداشته باشد و به شهر دیگری برود.

(جواب:) یادگیری آن نوع موسیقی که هم موارد استعمال حلال دارد و هم موارد استعمال حرام، به خودی خود اشکال ندارد مشروط به آن که تعلم آن مستلزم نواختن به نحو حرام نباشد، ولی در مواردی همانند موارد مذکور در سؤال که مظان مفسده باشد و احتمال عقلایی وقوع در فساد وجود داشته باشد جایز نیست.

(سؤال) رقص و پایکوپی جوانان در اعیاد و میلاد معصومین (ع) چه صورت دارد؟

(جواب:) علاوه بر این که بر حسب روایتی از نبی اکرم (ص) از مطلق رقص منع

ناوبری کتاب