صفحه ۳۱۱

(سؤال) معاینه جسد مرد توسط خانم و همچنین خانم هایی که در امور مربوط به تشریح جسد همکاری می‎کنند چه حکمی دارد؟

(جواب:) با وجود مرد و عدم ضرورت، تصدی زن جایز نیست و حرام است.

ناوبری کتاب