صفحه ۳۱۰

مسائل مشاغل و درآمد

(سؤال) گاهی دولت، برخی از کالاهایی چون برنج و چای را قاچاق اعلام می‎کند تا فروشندگان کالاهای ایرانی خرید و فروش کنند. اگر کسی چنین مواد غذایی و غیر غذایی را که دولت قاچاق اعلام کرده خرید و فروش کند چه حکمی دارد؟

(جواب:) حتی المقدور مقررات رعایت شود، ولی در حال ضرورت اگر عمل خلاف شرع نباشد مانعی ندارد.

(سؤال) گرفتن سرکتاب و... که جزء طلسمات، سحر و جادو است، آیا جایز است یا خیر؟ گرفتن وجه در قبال آن چه حکمی دارد؟

(جواب:) انجام کارهایی که از قبیل سحر و جادو باشد جایز نیست، ولی تفأل به آیات و اشعار و امثال اینها بدون اعتقاد به قطعیت آنها مانعی ندارد.

(سؤال) آیا سحر و جادو وجود دارد؟ وسیله ابطال آن چیست ؟

(جواب:) اصل سحر و جادو امکان دارد، ولی اثبات آن مشکل است و اگر در موردی مسلم شد کسانی که اهل آن باشند می‎توانند آن را باطل کنند.

(سؤال) آیا از قرآن کریم و روایات معصومان یا سیره آنان دلیلی بر مشروعیت حجامت وجود دارد؟ و در صورت مشروع بودن، آیا گرفتن اجرت در قبال انجام آن جایز است ؟ و اگر از طریق حجامت آسیبی به فرد حجامت شده وارد شود ضامن کیست ؟

(جواب:) هم مشروع است و هم نسبت به آن ترغیب شده است (وسائل الشیعة، ج 17، کتاب التجاره، ص 112، باب 13) و اجرت گرفتن در قبال آن اشکال ندارد، ولی بهتر است قرارداد نکنند و انعامی باشد (وسائل الشیعة، ج 17، کتاب التجاره، ص 104، باب 9) و اگر با رضایت شخص انجام شود و حجام تخصص داشته باشد و مسامحه نکرده باشد ضمانت معلوم نیست (ما علی المحسنین من سبیل).

ناوبری کتاب