صفحه ۳۰۹

مسائل محجوران

(سؤال) به استحضار می‎رساند که خانمی دچار بیماری آلزایمر (فراموشی شدید) شده و تشخیص خود را از دست داده اند. این خواهر مکرمه زمینی در کنار مدرسه ای دارد و متولیان مدرسه برای ساخت نمازخانه به قسمتی از زمین فوق احتیاج دارند که بعضی از فرزندان این خواهر تمایل به فروش و یا وقف جهت نمازخانه مدرسه را دارند؛ آیا فرزندان اجازه دخل یا تصرف یا وقف زمین فوق را دارند؟

(جواب:) اگر نسبت به گذشته فراموشی دارد، ولی مشاعر او بجاست و می‎شود به او فهماند که زمینت را می‎خواهیم بفروشیم یا وقف کنیم و او با تشخیص اجازه داد مانعی ندارد، ولی اگر به طور کلی مشاعرش را از دست داده تصرف در زمین مذکور جایز نیست، مگر در صورتی که فروش آن صد در صد به نفع مادی او باشد، یعنی به قیمت خوب بفروشید و فروختن هم از باقی گذاشتن آن اصلح باشد.

ناوبری کتاب