صفحه ۳۰۳

این که در آن خانه روضه برگزار گردد نبوده، لذا با اجازه مرحوم آیت الله ایزدی روضه در حسینیه نصیر نزدیک همین محل برگزار می‎شد. اکنون اداره اوقاف خانه را یک مجتمع پزشکی ساخته و باز هم طوری ساخته که نمی شود در آن روضه برگزار کرد. تکلیف متولی این موقوفه راجع به برگزاری روضه چگونه است ؟

(جواب:) اگر ممکن است به نحوی در همان محل مجتمع پزشکی، روضه را بگیرند و اگر ممکن نیست در محل نزدیک تر مثل مسجد چهارسو روضه بگیرند.

(سؤال) در سال های قبل، عده ای یهودی از شهر لار بیرون رانده شده اند و به منطقه جم آمده و بعد از صدو پنج سال زندگی در آن منطقه، هنگام بسیج یهودیان به فلسطین به آن جا کوچ کرده اند. هنگام ورودشان به روستای جم بعضی از اهل خیر در کنار روستای جم که فعلا تبدیل به شهر شده زمینی را به آنها واگذار کرده که محل زندگی آنها باشد و آنها اقدام به خانه سازی کرده و در آن جا زندگی کرده اند. از جمله برای محل عبادت خود کنیسه ساخته اند که در آن عبادت می‎کردند. اکنون آن کنیسه از طرف بعضی از مسلمین تبدیل به خانه شخصی شده و اظهار می‎دارند که زمین به عنوان اباحه به یهودیان واگذار شده و به آنها تملیک نشده است. آیا بر فرض اباحه، این تصرفات موجب ملک می‎شود؟ و اگر موجب ملک نباشد، آیا در ملک صاحب زمین باقی است یا این که هر کسی می‎تواند تصرف کند؟ و سؤال مهمتر در مورد کنیسه است که فعلا خانه شخصی شده و مستلزم هتک است و شخصی غیر از مالک زمین آن را تصرف کرده و ورثه مالک هرگز درباره واگذاری زمین صحبتی نکرده که قرینه بر تملیک یا اباحه باشد و اگر قرائن ملکیت غالب باشد و یهودیان در ملک خود کنیسه درست کرده اند، آیا می‎شود کنیسه تبدیل به خانه شخصی گردد و از مسجدیت خارج شود؟ در مورد اباحه تصرف چطور؟

(جواب:) در مفروض سؤال، ظاهرا واگذاری زمین به یهود به نحو تملیک یا حداقل اباحه مطلق تصرفات حتی وقف برای کنیسه بوده است و یهود زمین را وقف برای آن کرده اند و در هر صورت بنابر احتیاط باید به مسجد تبدیل گردد و بر فرض عدم تملیک و عدم اباحه، زمین متعلق به ورثه مالک اولی است.

ناوبری کتاب