صفحه ۳۰۰

الف: با توجه به کفایت مسجد جدید، تکلیف مسجد قدیمی چیست ؟ آیا باید احیا شود ولو به صورت زمین مسطح که قابل نماز خواندن باشد؟ ب: کشت کردن و درخت کاری در زمین مسجد چه حکمی دارد؟ ج: خرید و فروش سبزیجات یا احیانا میوه های حاصله از زمین مسجد چه صورتی دارد؟ و درآمد حاصله آن، ملک چه کسی است ؟ د: در صورت عدم جواز کشت و کار در زمین مسجد، خوردن سبزی و میوه حاصله از آن توسط دیگران ولو مجانا باشد چه صورتی دارد؟

(جواب:) اخراج زمین مسجد از مسجدیت جایز نیست و احکام مسجد نیز بر آن مترتب است. باید به صورت مسجدیت درآید هرچند صحنی برای مسجد جدید باشد و هر عملی که مانع از نماز خواندن در آن محل باشد جایز نیست و در عین حال درآمد حاصله از کشت و کار لازم است در مصالح مسجد صرف شود.

(سؤال) در روستای قهریزجان واقع در شهرستان تیران و کرون، در یک منطقه، سه مسجد وجود دارد. وسعت یکی از مساجد به 3000 متر و دیگری به 500 متر می‎رسد، ولی مسجد دیگر بسیار کوچک (حدود 60 متر) و در عین حال به دلیل مخروبه شدن و قرار گرفتن بخشی از آن در مسیر و همچنین به دلیل عدم نیاز اهالی، کاملا صاف شده و چندین سال است که اثری از آن باقی نمانده است. علاوه بر آن یک حسینیه نیز در این روستا که جمعیت آن به دو هزار نفر هم نمی رسد وجود دارد. مستدعی است تکلیف اهالی این روستا را در قبال این مسجد بیان فرمایید.

(جواب:) مسجد را نمی توان از مسجد بودن خارج کرده و در حد امکان باید آن را حفظ کرد و از این که به آن بی حرمتی بشود اجتناب شود.

وقف سهم مشاع

(سؤال) در صحت وقف گفته می‎شود: قبض، معتبر است. هر گاه ملکی مشاع بین چند نفر باشد و یکی از مالکین مشاعی، سهم خود را وقف کند، استفاده آن در جهت وقف، موقوف به رضایت کلیه مالکین مشاعی است. در صورتی که آنان اجازه

ناوبری کتاب