صفحه ۳۰

(جواب:) اگر علم نداشته باشید که بدن یا لباس او با عین نجس در حال رطوبت برخورد کرده است محکوم به نجاست نیست و در موارد علم نیز لازم نیست همه بدن او را آب بکشید. بنابراین خود و نیز او را اذیت نکنید و ممکن است گرفتار وسواس شوید. البته می‎توانید تنها به تطهیر مواضعی مانند دست و دهان او اکتفا کنید. و با لباس هایی که یقین به نجاست آنها پیدا کرده اید معامله طهارت نکنید.

(سؤال) با توجه به آیه 28 سوره توبه که می‎فرماید: "مشرکان نجسند"؛ آیا بهتر نیست بگوییم آنها از نظر روحی و فکری نجسند نه از جهت جسمی و بدنی ؟

(جواب:) منظور از نجاست مشرکین در آیه مذکور، نجاست اصطلاحی نیست، بلکه منظور قذارت و ناپاکی معنوی است که با وارد شدن به مسجدالحرام که خانه خداست و دارای طهارت معنوی است نمی سازد.

(سؤال) با توجه به آیه شریفه: (انما المشرکون نجس ) آیا مقصود نجاست ظاهری است یا نجاست باطنی را هم شامل می‎شود؟ و آیا مقصود آیه، نجاست همه مشرکان و کفار در همه زمان هاست ؟ و در این صورت آیا فقط غذاهای گوشتی آنان نجس و حرام است یا شامل غذاهای دیگر هم می‎شود؟ در این جا (هندوستان) مسلمانان در مورد غیر غذاهای گوشتی با کفار معامله و معاشرت دارند. آیا می‎توان به این رفتار آنان تأسی کرد؟

(جواب:) کافری که معتقد به خدا و پیامبری از پیامبران اولوالعزم نباشد، نجس است و ذبیحه هر غیر مسلمان هم نجس و حرام است؛ اما مأکولات دیگر که تماسی با آنها نداشته، مثل تخم مرغ و میوه جات اشکال ندارند و همچنین هر چیز دیگری که یقین نداریم که به جهت تماس با آنها نجس شده یا نه، محکوم به طهارت است.

(سؤال) معمولا در خوابگاه های دانشجویی افرادی پیدا می‎شوند که نسبت به نماز بی اعتنا بوده و نماز نمی خوانند. حال سؤال این است که آیا این افراد از لحاظ طهارت پاک می‎باشند یا خیر و با توجه به این که معمولا معاشرت با یک انسان خاص در هر دو طرف، اثراتی از طرف مقابل به جا می‎گذارد به نظر شما آیا معاشرت با این افراد به صلاح است یا نه ؟

ناوبری کتاب