صفحه ۲۹۸

می‎شود؛ آیا چنین اعمالی، توهین به ساحت مقدس امام حسین (ع) و دین و اسلام نیست ؟ وظیفه علما در این باره چیست ؟

(جواب:) انجام اعمال مخالف شرع در حسینیه و مانند آن علاوه بر آن که ذاتا حرام و گناه است موجب هتک حسینیه و شعائر دینی نیز می‎باشد و قبح آن بیشتر است و برگزاری مجالس جشن و مانند آن در حسینیه، تابع کیفیت وقف آن است که اگر قصد واقف، شامل چنین مراسمی نیز باشد مانعی ندارد و امر به معروف و نهی از منکر با احتمال تأثیر وظیفه همه مسلمانان است.

(سؤال) آیا متولی مسجد یا غیر او می‎تواند روی سرویس های بهداشتی مسجد طبقه ای بنا کند تا آن جا را به رایگان در اختیار گروهی - برای کارهای غیر مسجد - قرار دهد؟

(جواب:) روی سرویس های بهداشتی مسجد هم حکم مرافق مسجد را دارد که نباید در غیر مرافق مسجد بودن استفاده شود.

(سؤال) چندی است که بسیج در تمام مساجد شهر پایگاه مقاومت تأسیس می‎کند و اول کار، یک اتاق در گوشه ای از مسجد را می‎گیرد و کم کم تمام مسجد را به عنوان کار فرهنگی یا ورزشی به تصرف در می‎آورد و فقط قسمت کمی از مسجد برای برپایی نماز در اختیار نمازگزاران باقی می‎ماند، از جمله این مساجد مسجد صفای نجف آباد است که بسیج، تمام شبستان آن را به صورت کلوپ ورزشی درآورده و میز تنیس، کیسه بکس و وسایل ورزشی دیگری را آورده است و خلاصه از مساجد و امکانات دیگر آن مثل آب، برق و گاز استفاده ابزاری می‎کند؛ آیا این گونه استفاده از مساجد درست است ؟ و آیا تکلیف ائمه جماعات و مردم نسبت به آنها چیست ؟

(جواب:) مسجد محلی برای عبادت و مراسم دینی و تبلیغی است و هر عملی که موجب شود مسجد از مسجدیت خارج شده و به صورت محلی برای کار غیر عبادی و تبلیغی در آید جایز نیست.

(سؤال) زمینی از طرف مالک آن در اختیار این جانب قرار گرفت تا آن را تبدیل به مسجد کنم. در این زمین با کمک های مردمی و کمک خودم مسجدی ساخته

ناوبری کتاب