صفحه ۲۹۶

همان مسجد کنند.

(سؤال) قطعه زمین بایری به ابعاد 7
21 در اول انقلاب وقف مسجد شده و صیغه مسجد آن جاری گردیده است و یک ماه رمضان هم در آن نماز خوانده شده و از آن زمان تاکنون این زمین بایر و بلااستفاده مانده است. در این فاصله زمانی دو مسجد در اطراف آن (حدودا با 2000 متر فاصله) ساخته شده است. امسال صاحب این زمین تصمیم گرفته این قطعه زمین را فروخته و پولش را خرج یکی از این مساجد کند تا ساختمان آن تکمیل گردد؛ آیا این شخص اجازه فروش زمین مسجد را دارد؟

(جواب:) چون زمین مزبور در اختیار مردم قرار گرفته و در آن به عنوان مسجد نماز خوانده اند مسجد شده و تبدیل و تغییر آن جایز نیست.

(سؤال) حسینیه و مسجد روستای کندلوس بر اثر کثرت جمعیت باید توسعه داده شود. بر طبق نقشه جدید بایستی تمام یا بخشی از حسینیه قدیم جزء حیاط حسینیه جدید قرار گیرد. چنین توسعه ای حکم شرعی آن چگونه است ؟ و نیز مسجدی که همیشه در کنار و چسبیده به حسینیه بوده در توسعه اول مقداری از حیاط حسینیه قدیم جزء مسجد شد و در نقشه جدید باید مسجد به حالت اول برگردد یا کوچک شود تا مقدار اضافه آن به حیاط حسینیه جدید افزوده گردد. حکم شرعی این چگونه است ؟

(جواب:) اضافه شدن حسینیه قدیم به حسینیه جدید به شرط این که حسینیه قدیم از عنوان حسینیه خارج نشده و کما فی السابق از آن به عنوان حسینیه بتوان استفاده کرد مانعی ندارد و اتصال حسینیه و مسجد در صورتی که هر کدام مشخص باشند و هیچ کدام جزء دیگری نشوند بی اشکال است، زیرا هر یک از آنها دارای احکامی است: "والوقوف علی حسب ما أوقفها اهلها".

(سؤال) مسجدی را به خاطر فرسوده بودن تخریب کرده و بنای دو طبقه - یکی به عنوان مسجد و طبقه دوم به عنوان کتابخانه - ساخته اند، پس از مدتی زیر زمینی هم در زیر کل مسجد ساخته شده که شاید روزی به آن نیاز باشد. الان در طبقه همکف نماز و مراسم مذهبی انجام می‎شود و زیر زمین مسجد تعمیر نشده و بلااستفاده است؛ آیا می‎شود زیر زمین را اجاره داد و درآمد حاصله را صرف مسجد و کتابخانه کرد؟

ناوبری کتاب