صفحه ۲۹۳

بهداشتی و مانند آن منافاتی با نظر واقف ندارد، بلکه در فرض مذکور در سؤال با تخریب سرویس بهداشتی نیز دفن اموات در آن محل هتک میت محسوب می‎شود و ساختن سالن ها متناسب با قبرستان که محدودیتی برای دفن اموات ایجاد نکند و در صورت نیاز بتوان در سالن نیز اموات را دفن کرد مانعی ندارد. ضمنا برای لزوم وقف، دفن اموات در قسمتی از آن زمین کافی است.

(سؤال) حدود یک قرن است که در روستای ما تعدادی گاو وقفی که وقف حضرت سیدالشهدا(ع) است نگه داری می‎شود. فعلا نگه داری گاوها مشکل است؛ آیا می‎توانیم این چند رأس گاو را بفروشیم و تبدیل به زمین زراعتی کنیم ؟

(جواب:) اگر وقف یا مورد وصیت باشد تبدیل آن جایز نیست.

(سؤال) قطعه زمینی در منطقه شاه آباد نجف آباد توسط پدر این جانب وقف شده که درآمد آن خرج برگزاری مراسم روضه خوانی شود. اکنون به علت خشک سالی و کمبود آب، زمین مذکور بایر شده و هیچ گونه درآمدی ندارد. در صورتی که اجازه بفرمایید این زمین به فروش رسیده و وجه آن جهت ساختمان حسینیه مسجد صفا هزینه گردد و در صورت ساخته شدن طبقه دوم این حسینیه اجازه داده خواهد شد درآمد حاصله صرف مجالس روضه خوانی گردد.

(جواب:) موقوفه را تا جایی که می‎توان از آن استفاده کرد جایز نیست آن را بفروشند یا تبدیل کنند. آن را برای مقصد دیگری غیر از کشاورزی که ممکن است اجاره دهند، مانند ساخت منزل یا محل کسب یا انبار یا محل کار و صنایع یا گاراژ و در دفاتر رسمی ثبت کنند تا تصرف عدوانی نشود.

(سؤال) این جانب یک واحد مجتمع فرهنگی، ورزشی و درمانی را وقف عام جهت حضرت امام حسین (ع) کرده ام و تولیت وقف و مدیریت آن را به مهد قرآن سپرده ام. نظر به این که از زمان وقف تاکنون مهد قرآن هیچ گونه فعالیتی در مجتمع نداشته و هزینه های جاری آن را نیز پرداخت نکرده و در ضمن زمینه فعالیت و سرمایه گذاری سایر ارگان ها در مجتمع فراهم است؛ آیا امکان واگذاری تولیت و مدیریت وقف به ارگان دیگری وجود دارد؟

ناوبری کتاب