صفحه ۲۹

اشیا محکوم به طهارت است ؟

(جواب:) از غذای گوشتی کفار اجتناب کنید، مگر این که احراز شود ماهی و میگو در خارج آب مرده اند و اشیای دیگر در صورت شک در طهارت و نجاستشان محکوم به طهارتند.

(سؤال) در مسافرت های خارج از کشور با توجه به رسمی بودن سفر، دست دادن و مواجهه با افراد - که بعضا اضطراری هم هست - در صورت رطوبت دست و ترشح آب دهان چه حکمی دارد؟ و در ضمن چه حدی از ضرورت موجب اباحه مصرف غذای نجس است ؟ همچنین حکم استفاده از غذای متنجس چگونه است ؟

(جواب:) اهل کتاب (یهود، نصارا و مجوس) اگر از شراب و خنزیر و دیگر نجاست ها اجتناب کنند، محکوم به طهارتند و در غیر اهل کتاب احتیاط کنید و در حال اضطرار به نجس یا متنجس، به مقدار حفظ بدن از تلف شدن و یا مرض غیر قابل تحمل جایز است مصرف کنید، ولی برای وضو و نماز بدن را بشویید. البته چنانچه با متنجس بتوان رفع اضطرار کرد، باید از نجس اجتناب شود.

(سؤال) چرا در آیه 82 از سوره مائده، قرآن نصارا را به مسلمانان نزدیک تر از یهود تعریف کرده در حالی که یهودیان یگانه پرست، ولی مسیحیان قائل به تثلیثند؟

(جواب:) اولا: بعید نیست مقصود از نزدیک تر بودن نصارا به مسلمانان، از نظر عاطفی و اخلاقی باشد نه از لحاظ عقیدتی و دینی. ثانیا: یهود نیز گرفتار شرک شده و عزیر را فرزند خدا خواندند که در آیه 30 سوره توبه می‎خوانیم: (و قالت الیهود عزیر ابن الله...).

(سؤال) من در کانادا زندگی می‎کنم یک فرزندی دارم که به کودکستان می‎رود. چون در آن جا بچه هایی هستند اهل چین که پدران و مادران آنها مسلمان نیستند و همچنین مربی این بچه ها اهل چین است و هیچ دینی ندارد و این مربی به بچه ها غذا می‎دهد و در بعضی مواقع هم در آن جا آب بازی (آب تنی) می‎کنند. تکلیف من در این مورد چیست ؟ چون من تمام بدن و لباس بچه را بعد از مراجعت از کودکستان آب می‎کشم.

ناوبری کتاب