صفحه ۲۸۸

صحت و نفوذ وقف لازم است مال موقوفه تحویل متولی شود.

(سؤال) شخصی در حضور عده ای بدون این که نوشته ای بنویسد یک باب مغازه خود را برای حضرت ابوالفضل العباس وقف کرده و تولیت آن را نیز چنین قرار داد که اولاد ذکور متولی باشند به شرطی که تا اولی در قید حیات است به اولاد دومی نرسد و تا اولاد دومی باقی است به اولاد سومی نرسد، دو پسر از پسرهای ایشان وقف را قبول کرده و مابقی ورثه (1 پسر و 4 دختر) وقف را باطل دانسته اند. دادگاه محترم نیز وقف را پذیرفته و تنفیذ وصیت کرده و 6 سهم آن را از وقف خارج کرده است. سؤال این است: الف: آیا فروش و یا تغییر مال وقف با بودن نزاع جایز است ؟ و آیا ورثه دیگر از آن ارث می‎برند؟ ب: آیا تولیت آن می‎تواند مازاد عایدات درآمدی آن مغازه را به نفع خودش تصاحب کند؟

(جواب:) در صورت اثبات وقف یا وصیت باید طبق آن عمل کنند و قبولی بعض ورثه و رد بعض ورثه تأثیری ندارد، مگر این که در اصل وقف یا وصیت، بین ورثه اختلاف باشد که در این صورت باید مقام صالح قضایی رسیدگی و حکم آن را صادر کند. و چنانچه وصیت کرده که ورثه آن ملک را بعد از مرگ او وقف کنند در این صورت صحت وصیت در مازاد بر ثلث اموال او مشروط به اجازه همه ورثه است و چون ظاهر وقف صرف تمام عایدات مغازه در جهت منظور واقف است متولی نمی تواند چیزی از آن را به نفع خود تصاحب کند، هرچند می‎تواند در صورتی که مجانا تولیت را نپذیرفته باشد، به اندازه حق الزحمه متعارفی که متولی متحمل می‎شود به عنوان اجرت بردارد.

(سؤال) تعدادی از مهاجرین افغانی در یکی از روستاهای افغانستان چند پلاک زمین از برادران اهل سنت برای سکونت خریداری کرده و در نقشه کشی که انجام داده اند مکانی را برای مسجد معین کرده اند تا در صورت تمکن مالی در آن جا مسجد بسازند، ولی صیغه وقف خوانده نشده است. در همین مدت یکی از شیعیان قطعه زمینی را جهت مسجد وقف کرده است؛ آیا آنها می‎توانند زمینی را که برای

ناوبری کتاب