صفحه ۲۸۷

مسائل وقف

متصرفات وقف

(سؤال) عده ای با در دست داشتن سندی که به احتمال زیاد جعلی است ادعا می‎کنند که فلان زمین موقوفه است، اما اداره اوقاف از آن اظهار بی اطلاعی می‎کند؛ آیا این زمین با این سند، موقوفه محسوب است ؟

(جواب:) اگر سند معتبر برای وقف وجود نداشته و در بین مردم هم به وقف بودن شایع نباشد حکم وقف بار نمی شود.

(سؤال) مزرعه ای به متراژ شش هکتار در گذشته، وقف اولاد ذکور شده و بعدا آب مزرعه زیاد شده است. کشاورزها نیز زمین های اطراف آن را که بایر بوده بر آن اضافه کرده اند. با توجه به وقف بودن مزرعه؛ آیا زمین هایی را که گرفته شده و به آن اضافه شده حکم وقف را دارد؟

(جواب:) اگر زمین ها جزء توابع مزرعه بوده و از آب مزرعه موقوفه، مشروب می‎شوند موقوفه حساب می‎شوند.

(سؤال) شخصی زمین خود را وقف مدرسه دینی کرده و صیغه آن را به این نحو خوانده است: "امروز زمین خود را وقف مدرسه علمیه کردم" و با صیغه "وقفت" وقف خود را کامل کرده، اما پس از آن فورا می‎گوید: این تا ده سال دیگر "مسلوب المنفعة" باشد و حاصل آن تا ده سال دیگر از خودم است و تولیت آن هم با متولی مدرسه باشد؛ آیا این وقف صحیح است ؟

(جواب:) در مفروض سؤال که فعلا انشاء وقف شده منتهی "مسلوب المنفعة" تا ده سال، وقف از این جهت مانعی ندارد و منفعت ده سال مستثناست، ولی برای

ناوبری کتاب