صفحه ۲۸۶

(سؤال) شخصی زمینی را برای احداث بهداری هبه کرده و در هبه نامه اظهار داشته: از روی رضا و رغبت و برای رضای خدا اهدا نمودم؛ پس از چند سال و بر اثر فشار فرزندان از هبه و عملی که انجام داده پشیمان شده و به بهداری مراجعه کرده تا زمین را پس بگیرد و حتی به یکی از فرزندانش وکالت داده تا به بهداری مراجعه و زمین یا معوض آن را مسترد کند و بعد از آن هم واهب فوت کرده است. آیا هبه ابتدایی که با رضایت بوده صحیح است ؟ و آیا وکالت فرزند در استرداد زمین صحیح است ؟

(جواب:) اگر زمین مذکور، صلح شده یا هبه به قصد قربت بوده است رجوع از آن جایز نیست و فقر ورثه واهب، مجوز رجوع نمی باشد. خداوند ان شاء الله از جای دیگر جبران کند.

ناوبری کتاب