صفحه ۲۸۳

مخارج ازدواج دختر و پسر از سهم خودشان تأمین می‎شود.

(سؤال) شخصی زمین های مزروعی و منزل خود را به یکی از پسر برادرهای خود هبه کرده است مشروط بر این که از او نگهداری کرده و کارهای او را در امورات زندگی انجام دهد. اما پسر برادرش بعد از قبول هبه به شرط عمل نکرده است. این هبه با توجه به این که هبه به ذی رحم هم هست آیا صحیح است ؟ و یا می‎تواند آن را پس بگیرد؟

(جواب:) در هبه مشروط، اگر موهوب له به شرط عمل نکند واهب می‎تواند از هبه خود رجوع کند.

(سؤال) شخصی بعد از وفات پدرش اموالی را به زن پدرش هبه کرده مشروط بر این که شوهر اختیار نکند و زن پدر نیز اموال را قبول و قبض کرده، ولی به شرط عمل نکرده است؛ آیا هبه صحیح است ؟

(جواب:) هرچند صحت شرط مذکور محل اشکال است ولی واهب می‎تواند هبه خود را فسخ کند. و اگر عین آن موجود است عین آن را پس گرفته و اگر موجود نیست مثل یا قیمت آن را پس بگیرد.

(سؤال) در موارد خاصی، مثل خرید منزل یا زیارت و غیره از سوی اقوام زوجین، هدایایی برای آنها آورده می‎شود و شخص موهوب له را هم معین نمی کنند. در صورت بروز اختلاف، مالکیت این هدایا به کدام یک از زوجین متعلق است ؟ و آیا واهب می‎تواند آن را معین کند؟

(جواب:) معمولا ابزار مردانه را برای مردان و زنانه را برای زنان می‎آورند و اقوام و دوستان هر یک از زوجین نیز نظرشان به منسوب خودشان است و اگر از این راه ها تشخیص داده نشد، یا استفسار و یا مصالحه کنند. و مانعی ندارد که واهب معین کند، زیرا او ذوالید بوده "و لایعرف الا من قبله".

(سؤال) آیا هبه زوجین به یکدیگر که ارحام نیز نیستند قابل رجوع است ؟

(جواب:) احوط وجوبا عدم رجوع است.

(سؤال) اگر واهب یک بسته اسکناس هزار تومانی به ارزش معین را به

ناوبری کتاب