صفحه ۲۸

بدون آن کسی حق اجرای آن را ندارد و وظیفه دیگران نیز ابراز انزجار و تنفر و قطع ارتباط با او و به طور کلی تا حد ممکن از تکرار چنین اعمالی جلوگیری شود.

(سؤال) نظر حضرت عالی درباره طهارت یا نجاست بهایی ها چیست ؟ و آیا غذایی را که فرد بهایی طبخ نموده می‎توانیم مصرف کنیم ؟

(جواب:) بهایی ها چون منکر خاتمیت پیامبر اسلام (ص) و احکام ضروری دینند محکوم به کفرند و غذایی که آنها طبخ می‎کنند اگر با بدن آنها تماس پیدا نکرده و اجزای حیوانی که خودشان ذبح کرده اند هم نباشد پاک است.

(سؤال) دوست من ملحد و منکر خدا و مادرش مسیحی کاتولیک است. او از مذهب چیزی نمی داند و غسل تعمیدش نداده اند. آیا ما می‎توانیم او را مسیحی و پاک بدانیم یا او نجس است ؟

(جواب:) اگر دوست شما اقرار به مسیحی بودن دارد - هرچند غسل تعمیدش نداده اند - و به نجاساتی همچون شراب و گوشت خوک آلوده نباشد، محکوم به طهارت است، ولی اگر رسما خدا و دین، حتی مسیحیت را انکار می‎کند محکوم به طهارت نیست.

(سؤال) کافر به چه کسی گفته می‎شود؟ بهایی، یهودی، مسیحی، زردشتی، بی دین، ملحد، بت پرست، بودایی و... ؟ و آیا اقلیت های مورد اشاره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کفار محسوب می‎شوند؟

(جواب:) در اصطلاح فقه، کافر کسی است که وجود خداوند، یا وحدانیت او، یا پیامبری حضرت محمد(ص) یا خاتمیت او، یا معاد و یا یکی از ضروریات اسلام را که ضروری بودن آن محرز است، با توجه به ضروری بودن آن از روی عناد و جحد انکار کند.

(سؤال) در کشورهای کمونیستی، مثل چین زندگی کردن و معاشرت با آنها چگونه است ؟ آیا ذبایح آنها محکوم به طهارت است ؟ غذاهایی که در آنها از گوشت استفاده نمی شود چه حکمی دارد؟ البسه و ظروف آنها که در هتل ها با ماشین های لباس شویی یا ظرف شویی شسته و بعضا با همان دستگاه خشک می‎شود. آیا این قبیل

ناوبری کتاب