صفحه ۲۷۴

مسائل ضمان

(سؤال) در یک حادثه رانندگی که منجر به وفات طرف مقابل شده اگر اولیای دم یا مدافعان آنها اقدام به اعمال نظر در نظر کارشناسی کرده و از حق مسلم راننده در اعتراض به نظر کارشناسی و اعزام هیأت کارشناسی جلوگیری کنند و در نتیجه، صد در صد تقصیر به عهده راننده گذاشته شود در صورتی که راننده حداکثر پنجاه درصد مقصر باشد؛ آیا این عمل شرعا جایز است ؟ و اخذ مبلغ اضافی ولو به مصرف شخصی نرسد چه حکمی دارد؟

(جواب:) جرم و مقدار دیه را اهل خبره با تقوا مشخص می‎کنند و گرفتن مبلغ اضافی نیز حرام و ضمان آور است.

(سؤال) چنانچه در اثر تصادف چند وسیله نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیله نقلیه وارد شود در صورتی که میزان تقصیر هر یک از رانندگان مشخص نباشد مسؤولیت هر یک از آنها چیست ؟

(جواب:) در فرض سؤال باید با هم مصالحه کنند.

(سؤال) اگر بین موجر و مستأجر، ذکری از خسارت نشده باشد، اما در پایان اجاره صاحب منزل ادعا می‎کند که کولر، آبگرمکن و بعضی از لامپ ها از کار افتاده است، آیا موجر حق این ادعا را دارد؟

(جواب:) اگر در صیغه اجاره، شرط ضمانت هرگونه خسارت نشده باشد و مستأجر در تصرف و حفظ عین مستأجره و لوازم خانه هم مسامحه نکرده باشد ضامن نیست.

(سؤال) در زمان تغییر حکومت افغانستان که پول قدیم افغانستان به پول جدید تبدیل می‎شد این جانب پولی را به مغازه دار معروفی پرداخت کردم تا آن را تبدیل کند، اما او می‎گوید پول را گم کرده ام؛ آیا خسارت آن را باید پرداخت کند؟

ناوبری کتاب