صفحه ۲۷۱

(جواب:) وام مذکور که در قالب عقود مشروع پرداخت می‎شود چنانچه به شرط صرف در خرید لوازم منزل است، صرف آن در غیر خرید لوازم منزل بر خلاف شرط است و جایز نیست، مگر با اذن و اجازه مالک .

(سؤال) مقداری پول جهت خرید خودرو آماده کرده بودم، ولی معامله ای پیش آمد و با آن پول زمین کشاورزی خریده ام و نیت کرده ام که بعدا یک وام کشاورزی گرفته و با آن خودرو را تهیه کنم؛ آیا می‎توانم چنین کاری را انجام دهم ؟

(جواب:) اگر بانک که وام را در قالب تسهیلات و عقود شرعی واگذار می‎کند در جریان باشد و منع نکند اشکال ندارد.

(سؤال) جهت خرید خودرو وامی از بانک گرفته ام تحت عنوان قرارداد رهنی خودرو، ولی این وام کفایت خرید خودرو را نمی کند و مجبورم تا 7 و یا 8 ماه صبر کرده و بقیه پول را فراهم کنم و این مطلب را به مسؤول شعبه بانک گفته ام و ایشان قبول کرده است. آیا می‎توانم تا موقع خرید خودرو از این پول در معاملات استفاده کنم ؟

(جواب:) اگر بانک در جریان باشد و منع نکند اشکال ندارد.

ناوبری کتاب