صفحه ۲۶۹

مراجعه می‎کردم تا آن را قسط بندی کند، اما به علت ابتلاء به بیماری قلب نتوانستم در موعد مقرر حاضر شوم، لذا بانک علاوه بر این که از حقوق این جانب مقداری کسر کرد مقداری هم به عنوان دیرکرد به مبلغ بدهی من اضافه کرده است؛ آیا برداشت از حقوق و اضافه کردن بدهی صاحب حساب در اسلام وجهی دارد؟

(جواب:) ظاهرا پرداخت بانک برای مسکن، بدین صورت است که بانک پول را وام نمی دهد، بلکه شما را وکیل کرده تا خانه را برای بانک به مبلغ پرداختی بخرید و سپس آن را به اقساط به خودتان منتقل کنید. پس اصل معامله که برای بانک سود دارد صحیح است، ولی گرفتن جریمه به عنوان دیرکرد در پرداخت حرام است و اگر در اثر تأخیر ادای دین، ارزش پول تنزل فاحشی کرده باشد بنابر احتیاط واجب در مقدار تنزل ارزش و قدرت خرید پول با یکدیگر مصالحه کنید.

کارمزد بانکی

(سؤال) این جانب مسؤول قرض الحسنه... می‎باشم که به اقتضای ضرورت دو درصد از وام گیرندگان به عنوان کارمزد دریافت می‎کنیم، ولی بعضا این مبلغ زیاد آمده و لذا آن را صرف امور خیریه مثل مسجد و... می‎کنیم؛ آیا وجه اضافی را مجازیم در این گونه موارد مصرف کنیم ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، چون مبلغ مذکور را به عنوان کارمزد کارکنان مؤسسه نامبرده پرداخت می‎کنند لازم است رضایت آنان برای صرف در غیر آن مورد احراز شود.

(سؤال) جمعی از مؤمنین دور هم جمع شده و هر هفته جلسه ای تشکیل داده و مبلغی به طور نامساوی روی هم گذاشته و پس از این که مبلغ معتنابهی شد شروع به وام دادن کردند، اما با مسائل مالی مواجه شدند؛ آیا کارمزد حلال است یا حرام ؟ و اگر راهکار بهتری سراغ دارید بفرمایید.

(جواب:) 1 - اگر به قرض گیرندگان گفته شود به میل خود هر مبلغی که می‎خواهند برای مخارج مؤسسه کمک کنند و آنها هم هر چه می‎خواهند بدهند بهترین راه است.

ناوبری کتاب