صفحه ۲۶۶

در این صورت صاحب منزل که وکیل بانک است حق ندارد پول را در غیر تعمیر منزل صرف کند، مگر با اذن صریح بانک .

(سؤال) صندوق قرض الحسنه فرهنگیان آموزش و پرورش، ماهانه از حقوق اعضا به طور میانگین پنچ هزار تومان کسر و در صندوق پس انداز می‎کند. هر زمان که اعضا نیاز به وام داشته باشند بدون نوبت و بلافاصله، چهار برابر و در صورت درخواست فرد تا شش برابر موجودی، وام با کارمزد 2 درصد تا سقف دو میلیون تومان پرداخت می‎کند که طی ده قسط از حقوق وام گیرنده، کسر و به حساب صندوق واریز می‎گردد. ضمنا پس انداز فرد تا پایان پرداخت اقساط در صندوق می‎ماند؛ آیا این روش پرداخت وام که رضایت بیش از 95 درصد اعضا را فراهم کرده صحیح است ؟

(جواب:) اگر کارمزد واقعی کمتر از 2 درصد نباشد و برای وام دادن هم، شرط به نفع صندوق در کار نباشد اشکال ندارد.

(سؤال) بانک جهت پرداخت وام خرید کالا، یک عدد فاکتور خرید کالا برابر مبلغ وام دریافت کرده و براساس آن وام را پرداخت می‎کند. حال اگر وام گیرنده وام را در جهت دیگر مصرف کند اشکال خواهد داشت ؟

(جواب:) بدون اذن بانک، اشکال دارد.

(سؤال) افتتاح حساب در برخی از بانک ها باعث می‎شود که به صاحب حساب امتیاز بدهند، اما در برخی از بانک ها افتتاح حساب باعث می‎شود نهایتا یک صد هزار تومان وام بدهند؛ افتتاح حساب با قصد این که هم کمکی به مردم باشد و هم بعدا از شرایط وام بیشتر بهره مند شویم، چه حکمی دارد؟

(جواب:) در این گونه موارد اگر سپرده گذاری شما که در حقیقت همان قرض است، مشروط به قرض دادن متقابل آن مؤسسه به شما نباشد اشکالی ندارد هرچند بدانید از شرایط وام دادن در آن مؤسسه، سپرده گذاری در آن جاست و به غیر سپرده گذار وام نمی دهند.

(سؤال) یکی از صندوق های قرض الحسنه اصفهان برای گرفتن وام، شرایطی قرار داده که مقداری گرفتن وام را مشکل کرده است مثلا شرط کرده که باید موجودی

ناوبری کتاب