صفحه ۲۶۴

(جواب:) اگر خانه را به وکالت از طرف شرکت یا بانک برای بانک یا شرکت بخرید و به وکالت آنها به خودتان گران تر به اقساط بفروشید و خانه در گرو بدهی شما باشد مانعی ندارد.

(سؤال) اگر از کسی پولی قرض و یا از بانک وامی گرفته شود تا در یک مورد خاص مصرف شود؛ آیا می‎توان در جایی دیگر مصرف کرد؟

(جواب:) باید به مورد قرارداد بین طرفین عمل شود.

(سؤال) در برخی از منازل خویشان و اقوام، قرض الحسنه هایی تشکیل می‎گردد که به همدیگر قرض می‎دهند؛ آیا این قرض الحسنه ربایی است یا خیر؟ و در صورتی که تسویه حساب کرده باشند؟ چه حکمی دارد؟

(جواب:) قرض الحسنه های خانگی نیز اگر پول را در صندوق امانت بگذارند و نه قرض و آنچه به قرض می‎گیرند شرط سود در آن نباشد، مانعی ندارد و هر وقت صاحب پول بخواهد پولش را از صندوق بگیرد باید به او بدهند.

(سؤال) در بعضی از صندوق های قرض الحسنه برای تشویق مردم به سنت قرض، گرفتن وام را مشروط به قرار دادن مبلغی پیش از گرفتن وام می‎کنند و هر مقدار موجودی که در صندوق، گذاشته شود، مثلا دو برابر یا سه برابر آن را وام می‎دهند؛ آیا شرطی که قبل از دادن وام وجود دارد موجب ربوی شدن وام نیست ؟

(جواب:) چنانچه وام گیرنده پول خود را به بانک مربوطه به عنوان قرض ندهد، بلکه آن را با قصد جدی به عنوان امانت با اجازه تصرف در آن به بانک بدهد پس انداز پول و وام گرفتن اشکالی ندارد.

(سؤال) نظر حضرت عالی درباره قرض گرفتن از بانک های فرانسوی برای خرید آپارتمان یا محل تجاری جهت امرار معاش چیست ؟ همان گونه که مستحضرید نرخ بهره در بانک های فرانسه از 2/9 درصد الی 4/95 درصد با زمان بازپرداخت 15 الی 20 سال است و تصدیق می‎فرمایید که می‎شود همین میزان بهره را به عنوان کارمزد با نرخ تورم یا نوسان قیمت یورو حساب کرد؟

(جواب:) قرض گرفتن با سود، ربا و حرام است و من نمی توانم آن را اجازه دهم؛ ولی گرفتن پول برای خرید، یک راه خوب دارد: بانک پول را به شما قرض ندهد،

ناوبری کتاب