صفحه ۲۶۳

پایان عمر همان مبلغی که ماهیانه پرداخت شده را به ما می‎پردازد. بفرمایید حکم این حساب ها چیست ؟

(جواب:) اشکال دارد.

(سؤال) پیرزنی هستم که دو دختر در خانه دارم و مقداری زمین داشتم که آن را فروخته ام و هیچ درآمدی از جای دیگر ندارم. آیا می‎توانم پول این زمین را در بانک گذاشته و سود آن را بگیرم یا نه ؟

(جواب:) پولی که در بانک می‎گذارید اگر به عنوان سرمایه گذاری و مضاربه باشد با رعایت مسائل آن اشکال ندارد و سودی که می‎دهند سود تجارت است نه سود قرض.

وام

(سؤال) بعضی از صندوق های قرض الحسنه عمومی به هر کس و برخی صندوق های قرض الحسنه ادارات به کارمندانشان وام بدون سود و کارمزد می‎دهند و فقط یک شرط برای آن دارند و آن این است که باید عضو صندوق بوده و هر ماه مبلغی در آن بگذارند. آیا این شرط صحیح است ؟

(جواب:) در فرض سؤال، شرکت افراد و تشکیل صندوق قرض الحسنه که به نوبت به افراد، قرض الحسنه بدون کارمزد داده می‎شود اشکال ندارد، ولی قرض به شرط قرض به صندوق محل اشکال است.

(سؤال) این جانب کارمند شرکت ملی نفت ایرانم و تنها تسهیلاتی که در ارتباط با مسکن برایم فراهم شده یک فقره وام مسکن است. وام مذکور در ازای خرید یک خانه توسط بنده به صورت نقدی و فروش آن به شرکت نفت به صورت رهنی به من واگذار می‎شود که قرارداد آن به صورت جداگانه با چنین مضمونی تنظیم می‎شود: شرکت نفت مبلغ پنج میلیون تومان جهت خرید منزل مذکور به بنده می‎دهد در ازای درآوردن خانه به رهن شرکت و همچنین تعهد به کسر مبلغ مذکور به علاوه سه میلیون تومان کارمزد به صورت متوالی و طی 300 قسط ماهیانه از حقوق این جانب (یعنی: هشت میلیون تومان در مدت 300 ماه بازپس گرفته شود). آیا این گونه معامله صحیح می‎باشد؟ و راه اصلاح و حلیت آن چگونه است ؟

ناوبری کتاب