صفحه ۲۶۲

که ذی نفع تعیین می‎کند منظور و یا نقدا پرداخت خواهد شد. تسویه حساب نهایی در هنگام ابطال و یا پس از سر رسید با دارنده یا انتقال گیرنده سپرده به عمل خواهد آمد". لازم به ذکر است که در قراردادهای کوتاه مدت تنها بند 1 در عقد قرارداد مندرج است. حال آیا این عملیاتی که بانک انجام می‎دهد اشکال شرعی دارد؟

(جواب:) عملیات بانکی مورد سؤال اگر به طور جدی انجام شود و فقط حرف نباشد ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال) برای ایجاد یک بانکداری اسلامی نمونه، آیا رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است کفایت می‎کند؟

(جواب:) هر یک از مفاد قانونی و دستورالعمل ها و آیین نامه های مذکور قابل بررسی و گفتگوی علمی است و نمی توان به طور کلی به صحت و کفایت تمامی آنها یا عدم آن حکم کرد.

سپرده گذاری و سود بانکی

(سؤال) اخیرا بانک ها حسابی باز می‎کنند به نام "عابر بانک" که هر مقدار پولی که شما در حساب داشته باشید به عنوان حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت محاسبه شده و سالیانه چهار درصد سود به آن تعلق می‎گیرد. البته هنگام افتتاح حساب، هیچ قراردادی بابت سرمایه گذاری و میزان سود با شما منعقد نمی شود. بفرمایید حکم این سود چیست ؟ حلال است یا حرام ؟

(جواب:) اگر یکی از معاملات شرعیه از قبیل مضاربه و نحو آن انجام می‎شود مانعی ندارد و همچنین اگر قرض باشد و سود دریافتی بیشتر از کاهش ارزش پول نباشد اشکال ندارد و تشخیص آن با کارشناسان مربوطه است.

(سؤال) بانک سپه، حساب پس اندازی به نام سپرده سرمایه گذاری مستمری مادام العمر دارد و کار آن به این صورت است که پنج سال یا بیشتر، ماهیانه مبلغی مشخص به صورت وام به بانک پرداخت می‎شود و پس از مدت مشخص، بانک تا

ناوبری کتاب