صفحه ۲۵۵

(جواب:) اگر وکیل موکل را محق نمی داند یا در حقانیت او شک دارد، نمی تواند از او دفاع کند و حق الوکاله برای او حلال نیست.

(سؤال) آیا توسط تلفن، تلکس، فاکس، می‎توان کسی را وکیل گرفت خصوصا وکالت در عقد نکاح ؟

(جواب:) با تلفن هم اشکال ندارد، ولی تلکس و فاکس در حکم نامه نویسی است و اشکال دارد و فرقی بین وکالت در عقد نکاح و غیر آن نیست.

(سؤال) شخصی با علم به این که در شهر، وکلای زیادی وجود دارد؛ اما شخصی را به وکالت انتخاب می‎کند که وکیل رسمی دادگستری نیست. آیا این عقد وکالت صحیح است یا خیر؟ و آیا اگر وکیل حق شکایت را از خود سلب کرده باشد مجاز به شکایت از وکیلند؟ و آیا می‎توان اجرت وکیل را پرداخت نکرد؟

(جواب:) اولا: وکالت صحیح است و با فرض امکان انجام مورد وکالت، اجیر کردن بر انجام مورد وکالت نیز مانعی ندارد. ثانیا: اسقاط حق شکایت، اثری ندارد البته اگر ضمن عقد لازم شرط شود که اقدام به شکایت نشود باید به شرط وفا شود، مگر این که شکایت مربوط به وفا به همان عقدی باشد که عدم اقدام به شکایت ضمن آن عقد شرط شده است. ثالثا: در صورتی که وکیل اقدام به انجام عمل مورد وکالت کند باید اجرت او پرداخت شود.

(سؤال) پنج برادر زمین مشترکشان را به طور موقت تقسیم کرده بودند که یکی از برادرها از آن شهر هجرت می‎کند و سه وکیل می‎گیرد تا این زمین را به طور قطعی بین پنج برادر تقسیم کنند به شرطی که هر سه وکیل یک تصمیم مشترک و واحد گرفته باشند. متأسفانه دو تن از وکلا بدون این که به دیگری خبری بدهند زمین را تقسیم و در ضمن شرایط، بد و خوب بودن و یا شرایط بعضی از برادرها را در نظر نگرفته اند؛ آیا این وکالت با این شرایط صحیح است ؟

(جواب:) اگر برادر مهاجر سه نفر را وکیل کرده است تا از سوی او هر سه نفر با هم

ناوبری کتاب