صفحه ۲۵۴

مسائل وکالت

(سؤال) آیا وکلایی که در هر یک از مراحل دادرسی، متوجه می‎شوند که موکل خود به ناحق است وظیفه وکیل در این مورد چیست ؟ و حق الوکاله وکیل مباح است یا حرام ؟

(جواب:) وکالت در موردی که حق نباشد جایز نیست، و حق الوکاله آن نیز اگر برای دفاع از امر ناحق باشد حرام است.

(سؤال) اگر وکیلی یا مشاوری برای احقاق حقی درصدی را از صاحب حق بگیرد (هر درصدی که به توافق برسد)؛ آیا مشکلی از لحاظ شرعی دارد یا خیر؟

(جواب:) با رضایت موکل اشکال ندارد.

(سؤال) اگر وکیلی متوجه شود که موکل و یا کسی که به وی مراجعه کرده حقی از وی پایمال شده و از سوی دیگر موکل و یا مدعی حق توان پرداخت هزینه های شغلی را نداشته باشد وظیفه وکیل چیست ؟ و اگر برای احقاق حقوق وی لازم باشد به بعضی از مسؤولین یا قضات و یا افراد همکار و غیره مراجعه و یا با آنها درگیر شوند و احتمالا در مواردی نیاز به اجرت و پرداخت اجرت نیز هست؛ آیا وکالت در چنین موردی از باب امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است و یا به جهت دیگر؟ و اگر متوجه شود که از این درگیری فایده ای حاصل نمی شود چه وظیفه ای دارد؟

(جواب:) در حد دفاع از مظلوم و احقاق حق در حد قدرت و نیز امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد و از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است.

(سؤال) اگر شخص وکیل در حقانیت موکل خود شک کند؛ آیا می‎تواند به وکالت خود ادامه داده و از موکل خود دفاع کند؟

ناوبری کتاب