صفحه ۲۵

بول و غائط

(سؤال) آیا بول خفاش نجس است ؟

(جواب:) مشهور بین فقها نجاست بول خفاش است و روایات در این مسأله متعارض می‎باشند و احوط اجتناب است.

(سؤال) حکم رطوبتی که از محل غائط گاهی در مواقع دوچرخه سواری، پیاده روی، ورزش های با فشار به شکم و گاهی بدون علت خاص بر روی لباس زیر احساس و دیده می‎شود و رنگی ندارد از نظر طهارت چیست ؟

(جواب:) هر گونه رطوبت و کثافت که به هر کیفیت، از مقعد خارج شود نجس است، و اگر یقین به خروج آن از مقعد ندارد محکوم به طهارت است.

(سؤال) ما در منطقه ای زندگی می‎کنیم که مارمولک زیاد بوده و تقریبا هر روز از در و دیوار و وسایل ما بالا می‎روند، فضله آنها چه حکمی دارد؟

(جواب:) مارمولک چون خون جهنده ندارد، فضله اش پاک است، ولی امور بهداشتی را نیز رعایت کنید.

منی

(سؤال) گفته شده در ساخت برخی از کرم های آرایشی داخلی و خارجی از اسپرم استفاده می‎شود، در این صورت آیا این گونه کرم ها نجس می‎باشند؟

(جواب:) اگر شک دارید کرم از اسپرم تهیه شده است محکوم به طهارت می‎باشد و تفحص از چگونگی تهیه کرم هم لازم نیست؛ ولی چنانچه بدانید از اسپرم تهیه شده است چون استحاله شدن آن معلوم نیست کرم هم محکوم به نجاست است.

ناوبری کتاب