صفحه ۲۴۹

(جواب:) شرط مذکور در اجاره اشکال ندارد و آنچه اشکال دارد شرط سود در قرض است.

(سؤال) فردی برای این جانب چند سالی کار کرده است، حالا قصد دارم کارم را تعطیل کنم. او از بنده حق سنوات کارش (چیزی شبیه به سرقفلی) را می‎خواهد و این در حالی است که قبلا در این باره با همدیگر حرفی نزده و توافقی هم نکرده بودیم. از نظر شرعی دادن و گرفتن این پول (حتی با حمایت قانون کار) چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر هنگام عقد اجاره، عمل بر طبق قانون کار و یا دادن حق سنوات صریحا شرط شده باشد، باید طبق شرط عمل شود و در غیر این صورت چیزی اضافه بر دستمزد شرعی طلبکار نیست.

ناوبری کتاب