صفحه ۲۴۷

اجاره، شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد معامله صحیح است و در این صورت اگر موجر شرط نکرده که مستأجر ملک را به دیگری واگذار نکند و ظاهر حال او هم این نباشد که تنها مستأجر از ملک استفاده کند مستأجر می‎تواند به سبک مشروع ذکر شده آن را به دیگری اجاره دهد. البته تحویل ملک به دیگری هم باید با اجازه مالک باشد. و در مواردی که مستاجر حق اجاره به غیر را دارد نمی تواند مبلغ بیشتری از آنچه به مالک می‎پردازد به دیگری اجاره دهد، مگر آن که در آنجا کار با ارزشی مثل تعمیر انجام دهد.

(سؤال) در کنار مسجدی جوی آبی قرار دارد که سابقا از آن استفاده شده و درآمد آن صرف روضه خوانی می‎گردیده، اما در حال حاضر از آن جوی هیچ استفاده ای نمی شود و درآمدی نیز ندارد و قابل استفاده نیست جز این که جهت دست شویی و وضوخانه مسجد از آن استفاده گردد؛ آیا جایز است در این جهت از آن استفاده کرد.

(جواب:) اگر اجاره کنند و مال الاجاره آن را صرف روضه خوانی کنند اشکال ندارد.

(سؤال) این جانب یازده سال است که در پاساژی مغازه ای را اجاره کرده ام و مبلغی از من به عنوان سپرده گرفته شده است و مدت پنج سال است که مغازه دیگری را از شخصی گرفته ام. البته جابجایی بنده به امر مدیر عامل پاساژ بوده است حال پس از مدت مذکور، مدیر عامل پاساژ اصرار بر نوشتن قرارداد جدید با مفاد جدید و ازدیاد کرایه و از بین بردن حق کسب و پیشه ما را دارد. لذا به علت پرداخت نشدن اجاره، صاحبان پاساژ به دادگاه شکایت کرده و از طریق پیگیری در دادگاه حکم تخلیه مغازه صادر شده است. بفرمایید تکلیف بنده چیست ؟ لازم به ذکر است که بنده از جانبازان شیمیایی و مدت 60 ماه حضور در جبهه دارم.

(جواب:) در جبهه بودن و جانبازی شما البته کمالی است برای شما و ان شاء الله عندالله مأجورید؛ ولی چنانچه بودن شما در مغازه دوم واجد شرایط اجاره و از جمله تعیین مدت اجاره در عقد اجاره نبوده است، چندین سال در مغازه بودن حقی را ثابت نمی کند پس لازم است با رضایت طرفین و تعیین مدت اجاره و اجرت ماهیانه از نو عقد اجاره منعقد شود و اگر رضایت حاصل نشد لازم است تخلیه شود.

ناوبری کتاب