صفحه ۲۴۶

مسائل اجاره

(سؤال) چنانچه منزلی فروخته شده و مقرر بوده در تاریخ مشخص، تحویل شود، ولی فروشنده به تعهد خود عمل نکند؛ آیا برای مدت تصرف، اجاره بدهکار است ؟

(جواب:) آری اجاره متعارف را بدهکار است.

(سؤال) موجری به عقد لازم، باغ اناری را به قیمت مشخصی به عنوان اجاره پنچ ساله در اختیار مستأجر می‎گذارد. پس از یک سال با این که مستأجر حدود نصف بهای اجاره را به عنوان استفاده کسب می‎کند، اما موجر متوجه می‎شود که مستأجر، یک یا دو تا از قراردادهای ضمن عقد از جمله دادن کود شیمیایی و... را انجام نداده، لذا می‎خواهد اجاره را فسخ کند، اما مستأجر طلب پولی اضافه می‎کند؛ آیا مستأجر چنین حقی دارد؟

(جواب:) اگر مستأجر به شرایط ضمن عقد عمل نکند احوط اجبار او بر عمل است و اگر میسر نیست موجر حق فسخ اجاره را دارد و مستأجر حق ندارد چیزی مطالبه کند.

(سؤال) در برخی از شهرهایی که دانشگاه یا حوزه علمیه وجود دارد گاهی یک نفر منزلی را با رهن بالا و اجاره کم رهن و اجاره می‎کند و بعدا تعدادی از دانشجویان یا طلاب را در آن جای می‎دهد و از آنها مقادیری پول بابت استفاده از جا و مکان و امکانات دیگر می‎گیرد؛ آیا این عمل وجه شرعی دارد، یا مخالف شرع است ؟

(جواب:) اگر مبلغی که به صاحب خانه پرداخت می‎شود به عنوان وام به او پرداخت شده و خانه او گرو گذاشته شود و شرط کنند که قیمت کمتری جهت اجاره پرداخته یا اصلا اجاره ندهند ربا و حرام است؛ ولی چنانچه صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هرچند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد

ناوبری کتاب