صفحه ۲۴۴

نیست، ولی تعیین مدت بر هر مقدار که تراضی کنند لازم است و اشکال هم ندارد.

(سؤال) شخصی مبلغی را نزد دوست امینش به امانت می‎سپارد تا با آن مضاربه کند. دوست امین که پول را گرفته در هر ماه به ازای هر یک میلیون تومان سی هزار تومان علی الحساب می‎پردازد و اگر خسارتی حاصل شد به صاحب پول بخشیده و از خود جبران می‎کند و اگر اضافه بر سی هزار تومان سود برد خودش به عنوان کارمزد برمی دارد؛ آیا این سی هزار تومان چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر پول نزد شخص به عنوان مضاربه است، یعنی با پول تجارت کند و اگر سودی پیدا شد سهمی هم به صاحب پول بدهد؛ به شرط این که هم مدت و هم مقدار مشاع سهمی را که به صاحب پول می‎دهد از اول معین کنند اشکال ندارد. بنابراین امانت معنا ندارد و کارمزد هم معنا ندارد و اگر سودی در معاملات پیدا نشود، صاحب پول چیزی طلبکار نیست.

ناوبری کتاب