صفحه ۲۴۲

مسائل مضاربه

(سؤال) این جانب قبل از جنگ تحمیلی با فروش تمام دارایی خود، مبلغی را به یکی از معتمدین خود که فروشنده آهن آلات بود داده تا با آن کار کند و مقداری از این بابت سود به سرمایه ما تعلق گیرد؛ اما پس از گذشت چند روز، جنگ شروع شده و تاکنون که 26 سال از شروع جنگ می‎گذرد فقط توانسته ام اصل پول خود را از وی بگیرم. آیا علاوه بر اصل پول، سود سرمایه و یا تورم پول را هم طلبکارم ؟

(جواب:) چون پول شما نزد آن آقا به عنوان مضاربه بوده اگر شرایط مضاربه، موجود بوده شما طبق قرارداد سهم سود خود را از همه معاملات انجام شده طلبکارید و اگر شرایط مضاربه، محقق نبوده طرف، هر چه سود از پول شما برده مال شماست و او اجرت عمل را طلبکار است و در غیر این صورت شما اصل پول را قطعا طلبکارید و نسبت به مسأله تورم و سقوط قدرت خرید پول، باید او شما را راضی کند.

(سؤال) اداره استاندارد ملی، ساخت زودپز را ممنوع اعلام کرده است. حال اگر کسی سرمایه ای را به سازنده زودپز برای ساخت آن به عنوان مضاربه پرداخت کند و از آن سودی به دست آید، آیا آن پول حلال است ؟

(جواب:) مضاربه در کار تجاری است، ولی در موارد صنعت با صاحب صنعت می‎توانید شرکت کنید و طبق قرارداد سود آن را تقسیم کنید؛ و اگر زودپزها کاملا مطمئن و بی خطر باشد اشکال ندارد. اگر معامله شرکت صحیح انجام شود خسارت هم مال هر دو است.

(سؤال) شرکتی غیر انتفاعی، به کارخانه ها، شرکت ها، کارگاه ها و کسبه وام مضاربه داده و مبلغی را - علی الحساب - بابت سود حاصل دریافت می‎کند. در صورتی

ناوبری کتاب