صفحه ۲۳۲

(سؤال) در شهرهای مرزی گازوئیل برای تریلی ها و کامیونت ها سهمیه بندی است؛ آیا راننده ای که در شهرهای دیگر سوخت گیری کرده، حق دارد مازاد سوخت خود را آزاد و با قیمت بالاتر از قیمت داخل کشور بفروشد؟ و در صورت منفی بودن جواب، اگر از روی دلسوزی به مردم بیچاره ای که از این طریق امرار معاش می‎کنند، فروخته باشد تکلیفش چیست ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، اقدام به فروش در صورت منع دولت از آن جایز نیست.

(سؤال) کسانی که برای ایجاد محبت بین زن و شوهر و پدر و مادر و یا بستن زبان به شغل تعویذ نویسی مشغولند و از این راه کسب درآمد می‎کنند چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر سحر و جادو و یا کاری که به ضرر افراد است در بین نباشد و صرف نوشتن دعا یا سوره ای از قرآن باشد اشکال ندارد.

(سؤال) شخصی اتومبیل پلاک موقت را فروخته است و در قرارداد مقرر شده که فروشنده حداکثر تا یک ماه دیگر اتومبیل را پلاک کرده و سند آن را انتقال دهد، اما فروشنده به تعهد خود عمل نکرده تا این که هشت ماه طول کشیده و اتومبیل بدون استفاده در پارکینگ خریدار متوقف مانده است. خریدار هم از طریق مراجع قانونی، اتومبیل را پلاک کرده و سند آن را به نام خود انتقال داده است. با توجه به این که عدم اجرای تعهدات فروشنده، باعث خساراتی به خریدار شده است از جمله: بدون استفاده ماندن، افت مدل، پایان بیمه اتومبیل و... که کارشناس رسمی دادگستری در نهایت خواب اتومبیل را روزی شش هزار تومان برآورد کرده است. حال آیا مبلغ مذکور به عنوان عدم نفع یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قابل وصول است ؟ و آیا خسارت عدم نفع با خود عدم نفع تفاوت دارد؟

(جواب:) اگر شرط کرده باشد در ضمن عقد معامله که در صورت تخلف، خیار فسخ داشته باشد می‎تواند معامله را فسخ کند و اگر عدم امکان استفاده از ماشین که ملک اوست مستند به تعلل فروشنده در گرفتن پلاک باشد اجاره مدت بیکار ماندن ماشین را ظاهرا فروشنده ضامن است.

ناوبری کتاب