صفحه ۲۳

(جواب:) همین که توجه دارد که عمل مخصوص را که مکلف بوده می‎خواهد قربة الی الله انجام دهد تا برئ الذمه شود کافی است و نیت زمان لازم نیست. و نایب باید قصد نیابت از مکلف خاص را داشته باشد، البته در اعمالی که قابل نیابت باشد.

(سؤال) آیا ولایت فقیه از مسائل تقلیدی است و اگر تقلیدی است یعنی چه ؟

(جواب:) ولایت فقیه از مسائل اصول دین نیست و تقلیدی است؛ یعنی نظر مرجع تقلید برای مقلد او حجت است.

(سؤال) من دوران بلوغ خود را در خانواده ای گذرانده ام که در آن کسی به وظایف شرعی و آموزش آن اهمیتی نمی داد از این رو از مسائل تکلیف و بلوغ بی اطلاع بودم، اما پس از رسیدن به 16 سالگی کلیه وظایف شرعی خودم را در دبیرستان آموزش دیدم و به جا آورده ام، با این شرایط آیا بنده تا قبل از رسیدن به 16 سالگی جاهل مقصر بوده ام یا قاصر؟

(جواب:) اگر به ذهن شما خطور نمی کرد که تکلیف دارید و خیال می‎کردید که وظیفه ای ندارید، جاهل قاصر بوده اید.

ناوبری کتاب