صفحه ۲۲۹

غش در معامله

(سؤال) معمولا درب های آلومینیومی دارای مقداری مفتول آهنی است، قیمت مفتول هم بسیار پایین تر از قطعات آلومینیوم است، اما پس از ساخت و ساز، قیمت آلومینیوم محسوب می‎شود؛ آیا این قیمت گذاری غش در معاملات نیست و معامله صحیح است ؟

(جواب:) مقدار مفتولی که معمولا باید در درب و پنجره آلومینیوم مصرف شود و همه می‎دانند اشکال ندارد، ولی اگر زیادتر از معمول و نیاز مصرف کنند باید به مشتری اطلاع دهند و نسبت به قیمت تراضی کنند.

معامله با ثمن مجهول

(سؤال) این جانب مقدار 150 تن کشمش به شخصی فروخته و در قبال آن چک دریافت کرده ام، پس از مدتی قبل از سر رسید چک ها خریدار به من مراجعه کرده و چک ها را گرفته و چک های دیگری در عوض آن چک ها به من داد. بعدا معلوم شد که خریدار می‎دانسته که صاحب این چک ها شخص مجهولی است که اصلا در ایران زندگی نمی کند. گرچه من با فروش تمام زندگی ام طلب طلبکاران را داده ام اما فعلا ورشکسته ام؛ آیا معامله این جانب صحیح بوده است ؟ و آیا من از خریدار طلب دارم یا از شخصی که فعلا مجهول است ؟

(جواب:) اگر معلوم شود که خریداران از ابتدا قصد معامله جدی نداشته و معامله صوری بوده، معامله صحیح نبوده است و اگر قصد معامله داشته اند و ثمن آن کلی و در ذمه خریداران بوده که قصد داشته اند بپردازند معامله صحیح بوده است و تعویض چک ها با چکی که دهنده آن مجهول المکان و فاقد اعتبار بوده در حقیقت حواله بر سر فرد مجهول بی اعتبار است؛ پس اگر شما نسبت به آن شخص شناخت نداشته اید و جاهل بوده اید می‎توانید حواله را فسخ کنید و از خریداران ثمن را مطالبه کنید.

ناوبری کتاب