صفحه ۲۲۷

نقد و نسیه

(سؤال) شغل من فروش ذرت است؛ 1 - آیا می‎توانم به خریدار بگویم: فروش نقد هر کیلو گرم یکصد و پنجاه تومان و نسیه دو ماهه یکصد و شصت تومان ؟

2- خرید بعضی از خریداران دو ماهه است، ولی پول آن را تا چهار ماه و یا بیشتر تأخیر می‎اندازند، آیا می‎توان از آنها دیرکرد گرفت ؟ 3 - آیا می‎توان از خریداران چیزی به عنوان گرو گرفت ؟

(جواب:) 1 - فروش نقد به یکصد و پنجاه تومان و نسیه به بیشتر در صورتی که از اول مشخص شود مانعی ندارد.

2- تأخیر پرداخت پول از مدت تعیین شده جایز نیست، همچنین گرفتن دیرکرد و حق التأخیر هرچند با شرط جایز نیست.

3- بدهکار، مالی را گرو بگذارد مانعی ندارد، ولی اگر در وقت معین بدهکاری را نداد، مرتهن می‎تواند طبق صور و شرایطی که در مسأله 2326 توضیح المسائل ذکر شده، عین مرهونه را بفروشد و طلب خود را بردارد.

(سؤال) این جانب به فروش فرش مشغولم و از اعتبار نسبتا خوبی در بازار بهره می‎برم؛ لذا معاملاتی که انجام می‎دهند دارای سه صورت است:

1- برخی از دوستان که به پول احتیاج دارند گاهی مراجعه کرده و دو الی سه میلیون پول گرفته و حاضرند با 30 الی 40 درصد پول را به صورت اقساط باز پس دهند؛ آیا این معامله دارای اشکال است ؟

2- علاوه بر آن گاهی آنها جنس را به صورت اقساطی خریده، ولی ما آن اجناس را برای آنها با سود 30 الی 40 درصد بفروش می‎رسانیم؛ آیا این عمل صحیح است ؟

3- خود ما نیز فرش ماشینی یا دستبافت را به صورت نقد و یا مدت دار از کارخانه و یا اشخاص خریداری کرده و به صورت نقد و یا مدت دار با 10 درصد به فروش می‎رسانیم. لطفا حکم مسائل فوق را بیان فرمایید؟

(جواب:) 1 - قرض دادن پول با شرط سود ربا و حرام است.

ناوبری کتاب