صفحه ۲۱۷

برای استفاده از حرام خریداری کرده، آیا می‎توان آن وسایل را فروخت ؟

(جواب:) اگر بدانید که در جهت حرام استفاده می‎کنند نباید بفروشید، ولی اگر برای استفاده حرام خرید و فروش نشود اشکالی ندارد.

(سؤال) فروشندگان لوازم صوتی و تصویری اگر ندانند که آیا خریدار استفاده صحیح از این وسایل می‎کند و یا در جهت ناصواب از آن بهره برداری می‎کند حکم آن چیست ؟ و اگر خریدار یکی از این گونه وسایل را خرید و در جهت فحشا و منکرات استفاده کرد، آیا فروشنده مسؤولیتی در این باره دارد؟

(جواب:) اگر برای استفاده حرام معامله نشود اشکال ندارد و اگر به عنوان استفاده حرام نفروخته باشید شما مسؤولیتی ندارید.

(سؤال) کارگری که در مغازه ای مشغول به کار است و نمی داند که قیمت های اجناس به انصاف نزدیک است یا نه. چه وظیفه ای دارد؟

(جواب:) باید به دستور کارفرما تا جایی که خلاف شرع نباشد عمل کند.

بیع سلف

(سؤال) اگر من که ساکن شیرازم بنا به تقاضای همکارم که در جهرم است کالایی را از تهران خریداری کنم و از فروشنده تهرانی بخواهم آن را به آدرس جهرم حمل کند (با رعایت حق فسخ و قبول همه خطرات ناشی از رساندن کالا به مقصد) و آن را به دوست جهرمی خود بفروشم. در این صورت آیا قبض کالا و پذیرش آن توسط طرف جهرمی جانشین قبض این جانب که ساکن شیرازم می‎شود؟ و آیا این نوع بیع صحیح است به خصوص اگر انتقال کالا از تهران به شیراز و از شیراز به جهرم مستلزم هزینه های اضافی شخصی و عمومی باشد؟

(جواب:) اگر جنسی را سلف خریده اید فروش آن قبل از رسیدن مدت یا قبل از تحویل گرفتن محل اشکال است، ولی اگر جنسی را به نقد و بدون تعیین مدت بخرید، فعلا مال شما شده و فروختن آن به دیگری و یا حواله تحویل آن به دیگری و سپس فروش به او مانعی ندارد.

ناوبری کتاب