صفحه ۲۱۶

معامله تریاک

(سؤال) در بعضی از مناطق افغانستان کاشت تریاک شیوع دارد؛ آیا کاشت و برداشت و فروش آن حلال است ؟

(جواب:) چون تریاک مصرف حلال برای ساخت دارو و مصارف دیگر هم دارد، اگر برای مصرف حلال، کشت و خرید و فروش شود اشکال ندارد.

خرید و فروش بن کارگری

(سؤال) با عنایت به این که من دانشجوی، متأهل و بیکارم و از لحاظ درآمد زندگی مشکل دارم؛ آیا شرعا جایز است تا زمانی که کار دائمی برایم مهیا شود نسبت به خرید بن های کارگری کارگران اقدام کنم ؟ سپس اقلامی که به آنها تعلق می‎گیرد را از عاملین توزیع اجناس بن کارگری تهیه کرده و بعد آنها را به نرخ بازار بفروشم و از محل آن ارتزاق معیشت کنم ؟

(جواب:) اشکال ندارد، مگر این که اداره یا کارخانه دهنده بن ها و اجناس، دادن آنها را مشروط به عدم فروش به غیر کرده باشد.

خرید و فروش وسایل صوتی و تصویری

(سؤال) مشاهده می‎شود که در بازار مسلمین لوازم و اسباب بازی هایی خرید و فروش می‎شود که مجهز به سیستم موسیقی هستند (حتی بعضی از خوانندگان خارجی و یا خوانندگان زمان طاغوتند). حکم خرید و فروش این گونه اسباب بازی ها و لوازم چیست ؟

(جواب:) اگر موسیقی حرام باشد خرید و فروش آن هم حرام است، ولی اگر فقط خواندن زن یا غیر زن باشد، لکن مناسب مجالس لهو نباشد، اشکال ندارد.

(سؤال) خرید و فروش ماهواره و لوزام جانبی آن و همچنین سی دی هایی که معمولا در جهت حرام استفاده می‎شود چه حکمی دارد؟ و اگر بدانیم خریدار آن را

ناوبری کتاب