صفحه ۲۱۵

فروش آن چیست ؟

(جواب:) علاوه بر حرمت نوشیدن آنها فروششان برای نوشیدن و استفاده های حرام نیز حرام بوده و معامله باطل است.

دریافت وجه در مقابل تعلیم قرآن

(سؤال) در کتاب "لؤلؤ و مرجان" مرحوم محدث نوری و همچنین کتاب "چهل حدیث" مرحوم امام خمینی از پول گرفتن در مقابل خواندن قرآن مذمت شدید شده و روایاتی نیز به همین مضمون نقل شده است. بنده سال هاست که استاد قرائت قرآن و تجویدم و بعضا نیز در مجالس، آن را تلاوت می‎کنم و کمکی توسط افراد به من می‎شود. آیا گرفتن این پول کراهت دارد یا حرام است ؟

(جواب:) شما قرآن را به قصد قربت بخوانید و هدف شما یاد دادن الفاظ و ترویج آن و اهدای ثواب آن برای کسی باشد که مورد نظر است، در این صورت آنچه به شما داده می‎شود بلامانع است. البته از بعضی روایات استفاده می‎شود که اگر قاری برای تعلیم قرآن شرط اجرت کند کراهت دارد.وسائل الشیعة، ج 17، ص 154، ابواب ما یکتسب به، باب 29. و روایاتی که در دو کتاب فوق الذکر مذکور است، بر فرض صحت سند آنها، ناظر به کسانی است که برای تقرب به پادشاهان و قدرتمندان و اخذ حقوق از آنان و فخر فروشی بر مردم و به دست آوردن حطام و زینت دنیا و کسب وجهه و عنوان بین مردم، قرآن را قرائت می‎کنند.

خرید و فروش حق نوآوری

(سؤال) آیا ابتکار و نوآوری را می‎توان به قیمت گزاف فروخت ؟

(جواب:) هر گونه چیزی که در نظر شرع و عقلا ارزش و مالیت داشته باشد فروش آن به هر قیمتی که مورد رضایت طرفین معامله باشد صحیح و بلامانع است؛ هرچند فروش با قیمت گزاف منصفانه نیست.

ناوبری کتاب