صفحه ۱۹۹

معامله پول و چک

(سؤال) آیا معامله پول به پول مثلا پول ایرانی به پول افغانی به بیش از قیمت روز جایز است ؟ و اگر به صورت مدت دار بفروشد چه حکمی دارد، مثلا یک هزار افغانی را به مدت شش ماه به 25 هزار تومان بفروشد در حالی که قیمت روز آن 18 هزار تومان است ؟

(جواب:) در معامله پول به پول احوط اجرای احکام صرف است بدین معنا که در مجلس معامله، قبض و اقباض حاصل شود، ولی قیمت پول بسته به توافق طرفین است اگر دو نوع پول باشد.

(سؤال) با توجه به این که پول رایج افغانستان ارزش بیشتری از پول پاکستان دارد، آیا معامله پول افغانستان به پول پاکستان اشکال دارد؟ و آیا می‎توان آن را به صورت مدت دار خرید و فروش کرد؟

(جواب:) در معامله پول به پول احوط قبض هر دو در مجلس واحد است نظیر بیع صرف؛ بنابراین در فرض سؤال اگر قبض هر دو در مجلس واحد باشد اشکالی ندارد.

(سؤال) اسکناس که جزء معدودات بوده و قرض دادن آن به زیادتر، ربا و حرام است؛ آیا خرید و فروش آن به زیادتر جایز است یا خیر؟

(جواب:) خرید و فروش اسکناس چون غالبا برای فرار از رباست صحیح نیست، ولی اگر برای این منظور نباشد و غرض عقلایی در بین باشد مثل تبدیل اسکناس کهنه به نو و یا این که اسکناس درشت لازم دارد و اسکناس ریزه را می‎دهد اشکال ندارد.

(سؤال) در معاملاتی که خریدار چک مدت دار می‎دهد و از طرفی فروشنده نیاز مبرمی به وجه نقد دارد؛ آیا می‎توان چک های مذکور را در قبال پول به شخص ثالثی واگذار کرد؟ بدیهی است که شخص ثالث، مبلغی کمتر از وجه چک می‎پردازد؟

(جواب:) چک را به صاحب چک بدهند و مبلغی را کم کنند و نقد بگیرند "اسکنت" مانعی ندارد، اما فروش قطعی به دیگری مشکل است، ولی جایز است پولی را از ثالثی بگیرند، به عنوان قرض و چک را به او بدهند و وکالت دهند زحمت

ناوبری کتاب