صفحه ۱۹۸

(سؤال) با توجه به تورم در جامعه اگر خواستیم مهریه همسر را بدهیم و یا قرض خود را بپردازیم چگونه باید پرداخت شود؟ علاوه بر آن بانک در هر سال تورمی را اعلام می‎کند که با تورم در جامعه متفاوت است مثلا می‎گوید 10 درصد، ولی عملا می‎بینیم 35 درصد یا کمتر و یا بیشتر است.

(جواب:) ظاهرا پول های کاغذی متاع و کالا نیستند، بلکه نماینده کالاها و ارزش ها می‎باشند و در معاملات و مهریه و قرض ها قدرت خرید آنان مورد نظر است، پس بنابر احتیاط واجب لازم است، ارزش و قدرت خرید آنان هنگام معامله یا پرداخت قرض ها یا مهریه ها، محسوب گردد و به طرف پرداخت شود.

(سؤال) با توجه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامی و با عنایت به این که ارزش پول در نظام اقتصادی کنونی هر روز رو به کاهش است اگر کسی به دیگری قرض بدهد و ما به التفاوتی اخذ شود حکم پولی که در ازای مابه التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش کنونی پول توسط شخص گرفته می‎شود چیست ؟

(جواب:) اسکناس و سایر پول های کاغذی کالا و متاع نیستند، بلکه قدرت خرید آنها معیار است، بنابراین به احتیاط واجب باید قدرت خرید آنها ملاحظه شود و در مقام پرداخت به طلبکار پرداخت شود و این امر، در مهریه ها و قرض ها و معاملات جاری است.

(سؤال) شخصی در حدود سال 1353 ش زمینی را به شخص دیگری واگذار کرده و مبلغ پنجاه هزار تومان دریافت کرده است. اکنون روشن شده که در سال 1348 ش اسناد اراضی مزبور از طریق شورای عالی ثبت ابطال شده و طبعا فروشنده در زمان وقوع معامله مالک نبوده است. در زمان حاضر آیا خریدار مستحق پنجاه هزار تومان فعلی است که دارای ارزش اقتصادی بسیار پایینی است ؟ یا مستحق ارزش پنجاه هزار تومان، در زمان سابق است ؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب با پرداخت پنجاه هزار تومان با تفاوت تورمی آن، رضایت همدیگر را تحصیل کنند.

ناوبری کتاب