صفحه ۱۹۲

(سؤال) این جانب به خاطر فقر و نداری و برای حفظ آبرو مجبور شدم مبلغ چهار میلیون تومان از شخصی رباخوار با بهره بسیار بالا دریافت کنم؛ آیا گرفتن ربا برای حفظ آبرو چه حکمی دارد؟ و برای جبران گناه آن چه باید بکنم ؟

(جواب:) در حدیث وارد شده: "لعن رسول الله (ص) فی الربا خمسة : آکله و موکله و شاهدیه و کاتبه"وسائل الشیعة، ج 18، ص 127، ابواب الربا، باب 4، ح 4. رسول خدا در ربا پنج نفر را لعن نمودند: دهنده و گیرنده و دو شاهد و نویسنده آن را. در عین حال خدا توبه را قبول می‎کند و جبران گناه توبه است و طلبکار باید بدون گرفتن سود به بدهکار فرصت بدهد.

(سؤال) اگر کسی خانه و یا مغازه ای را به عنوان ربا و یا سود و بهره، خریداری کرده باشد؛ آیا می‎توان آن خانه را از خریدار خرید؟

(جواب:) اگر خانه را از صاحبش به عنوان ربا گرفته است مالک آن نشده است و معامله آن صحیح نیست، مگر این که مالک اصلی معامله را امضا کند.

(سؤال) معامله ای بین دو طرف صورت گرفته است. آنها در قرارداد این طور نوشته اند: "خریدار ملکی را از فروشنده به 80 میلیون تومان خریداری کرده نقدا، و 6 ماه دیگر آن را به فروشنده می‎فروشد به 90 میلیون تومان". فروشنده ملک پس از اخذ 80 میلیون تومان و گذشت بیش از 6 ماه ادعا کرده که نمی تواند از خریدار 90 میلیون را باز پس گیرد و خانه را پس دهد لذا به دادگاه شکایت کرده که شخص خریدار قصد اخذ ربا را دارد؛ آیا این بیع ربوی بوده است ؟ و آیا خریدار ملک باید 90 میلیون را بگیرد یا همان پول اولی را؟

(جواب:) با توجه به اشتراط معامله دوم در ضمن معامله اول معامله صحیح نیست و خریدار باید ملک را تحویل دهد و اصل پول خود را دریافت کند و به لحاظ کاهش ارزش پول بنابر احتیاط در مقدار تفاوت با یکدیگر مصالحه کنند، و بالاخره او را راضی کند.

ناوبری کتاب