صفحه ۱۸۸

(جواب:) مقررات هر نهادی که برای حفظ حقوق و نظام اجتماعی مردم تعیین می‎شود در صورتی که مخالفتی با احکام شرعی نداشته باشد عمل به آنها لازم است.

(سؤال) برخی افراد بر خلاف قوانین و مقررات و بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و علی رغم مخالفت صریح و اکید آنان (بویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) به تخریب بناهای تاریخی - مذهبی که به ثبت آثار ملی ایران رسیده است اقدام می‎کنند. لطفا نظر مبارک خود را در این خصوص اعلام فرمایید.

(جواب:) در بناهای غیر شخصی، جواب روشن است و مسؤولین می‎توانند طبق مقررات با آنها برخورد کنند، ولی در بناهای شخصی کسی حق ندارد که مانع تصرف مالک شود و می‎توانند آن را با کسب رضایت مالک از مالک خریداری کنند؛ البته در مواردی هم که ملک تاریخی ارزش عقلائی پیدا نموده به گونه ای که تخریب آن اسراف محسوب گردد جایز نیست مالک آن را تخریب نماید.

(سؤال) آیا ولایت پدر میت بر فرزند صغیر میت برای نظارت امور طفل است ؟ و یا این که ولی قهری طفل اختیار هر گونه اقدام در امورات طفل را دارد حتی اگر دخل و تصرف در اموال طفل باشد؟

(جواب:) جد پدری صغیر هر گونه تصرفی را که به مصلحت صغیر باشد می‎تواند در مال او انجام دهد چه صرف آن در زندگی صغیر وچه انجام معاملات روی آن.

(سؤال) آیا مصوبات شورای عالی فرهنگی مثل احکام شرعی است ؟

(جواب:) تخلف از مقررات اجتماعی که موجب اخلال در نظم اجتماع شود، جایز نیست؛ مگر این که ذاتا امر غیر مشروعی باشد، زیرا "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق".

(سؤال) در صورتی که انسان فرد اصلحی را در زمان انتخابات پیدا نکند یا اصلا به دلیل پوچی مسأله در انتخابات شرکت نکند، آیا شرعا مرتکب خلافی شده است ؟

(جواب:) این گونه مسائل تقلیدی نیست و هر کس باید تحقیق کرده و عمل کند.

ناوبری کتاب