صفحه ۱۸۴

پس اگر پس از تمام شدن اذان اهل سنت عملا نماز پس از بین رفتن سرخی طرف شرق شروع شود نماز صحیح است.

(سؤال) در نماز جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبی یا سایر مساجد مکه و مدینه، آیا سجده بر فرش جایز است ؟ در نماز فرادا در مسجدین چطور؟

(جواب:) نمازگزار اگر در جایی قرار گرفته است که سجده بر حصیر یا سنگ و آنچه سجده بر آن صحیح است خلاف تقیه باشد و در معرض انگشت نما شدن و وهن شیعه باشد می‎تواند بر فرش و مانند آن سجده کند و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود.

(سؤال) ظن در اشواط طواف و سعی چه حکمی دارد؟

(جواب:) ظن در طواف و سعی، حکم شک را دارد. البته اگر به حد اطمینان برسد حکم یقین را دارد.

(سؤال) قطع طواف واجب چه حکمی دارد؟ و وظیفه اش چیست ؟

(جواب:) اگر طواف واجب را قطع کند؛ یعنی از محل طواف خارج شده یا موالات عرفی به هم خورده باشد بعد از شوط چهارم باید طواف را ادامه دهد و صحیح است و اگر بعد از نصف طواف و پیش از تمام شدن شوط چهارم باشد باید احتیاط کند؛ یعنی طواف را تمام و بعدا از سر بگیرد و اگر پیش از نصف باشد طواف او باطل شده و باید از سر بگیرد و اگر قطع، در اثر حدث یا نجس شدن بدن یا لباس باشد حکم آنها در مسائل 381، 390 و 397 مناسک بیان شده است.

(سؤال) در عربستان قرآن هایی به حجاج به عنوان هدیه داده می‎شود که روی آن مهر وقف لله درج شده است. با توجه به این که متصدیان امور حج و عمره عربستان این قرآن ها را هدیه می‎دهند؛ آیا استفاده از این قرآن ها خارج از مسجدالحرام، مثلا آوردن به ایران اشکال دارد؟

(جواب:) معنای وقف لله این است که قرآن برای رضای خدا وقف شده است، پس استفاده از آن مخصوص مکان خاصی نیست و چون متصدیان، به شما هدیه کرده اند آوردن آنها به ایران اشکال ندارد، منتهی حق فروش آنها را ندارید.

ناوبری کتاب