صفحه ۱۸۳

(جواب:) کسی که نمی تواند به میقات برود و از آنجا محرم شود، می‎تواند نذر کند که در شهر خود یا شهر دیگری محرم شود. در این صورت عمل به نذر واجب است و احرام صحیح می‎باشد و لازم نیست به میقات برود یا در میقات احرام را تجدید نماید. همچنین در فرض سؤال اگر به هیچ وجه نمی تواند به میقات برود می‎تواند از همان جده احرام ببندد و احتیاطا در ادنی الحل، یعنی پیش از ورود به حرم خدا احرام را تجدید نماید و حج او صحیح است.

(سؤال) نظر به این که ظاهرا حضرت عالی در زیر سایه قرار گرفتن را در وسایل نقلیه در حال احرام موجب کفاره می‎دانید و این امر که به طور عادی در اختیار ما نیست و به طور معمول و عرف، همه مسیرها و وسائل نقلیه برنامه ریزی شده و فقط مقلدین شما دچار مشکل می‎شوند و با توجه به این که بعضی آقایان با حضور خود و یا نمایندگانشان در سرزمین وحی در این مورد تجدید نظر کرده و فتوایشان را به روز کرده اند بنابراین آیا می‎توانیم در این مسأله از مرجع دیگری تقلید کنیم ؟

(جواب:) وجوب کفاره برای رفتن زیر سقف در حال حرکت در احرام برای مردها حتی در حال اضطرار اجمالا محل خلاف نیست فقط برخی در شب را بی اشکال می‎دانند و بالاخره به نظر این جانب روز و شب تفاوتی ندارد و کفاره آن در هر احرام یک گوسفند است و در محل نیز جایز است گوسفندی را ذبح کرده و به فقرا بدهد و اگر در این مسأله از این جانب تقلید نکرده اید می‎توانید به مجتهدی که او را مساوی در علم می‎دانید رجوع کنید وگرنه باید مثل سایر مسائل حج و عمره به فتوا عمل کنید.

(سؤال) نماز جماعت استداره چه حکمی دارد؟

(جواب:) اشکالی ندارد، ولی احتیاط آن است که امام بر حسب دایره اطراف کعبه جلوتر از مأموم و به کعبه نزدیک تر باشد.

(سؤال) با توجه به این که اذان مغرب اهل سنت زودتر است، شرکت در جماعت مغرب آنها کفایت می‎کند؟

(جواب:) پس از غروب آفتاب وقتی سرخی مختصری که در سمت مشرق است دیده نشود و سرخی مختصری در سمت مغرب پیدا شود اول وقت مغرب است؛

ناوبری کتاب