صفحه ۱۸۲

(جواب:) اگر قربانی از روز عید تأخیر افتاد بنابر احتیاط واجب، جایز نیست تقصیر کند و از احرام خارج شود، بلکه باید صبر کند پس از قربانی تقصیر کرده و سپس طواف و سعی را به جا آورد.

(سؤال) برای عمره مفرده پس از اعمال حج تمتع تهیه ماشین بدون سقف از مسجد تنعیم به سمت مسجدالحرام بسیار مشکل و تقریبا امکان پذیر نیست. در این مورد چه نظری دارید؟

(جواب:) در صورتی که ماشین بدون سقف پیدا نشود استفاده از ماشین مسقف برای مرد محرم نیز اشکالی ندارد، ولی بنابر احتیاط باید کفاره بدهد و کفاره آن یک گوسفند است که می‎تواند آن را در وطن خود نیز ذبح کند و باید همه آن را به فقیر بدهد.

(سؤال) شخصی در عمره مفرده از مسجد شجره محرم شده و با ماشین سقف دار در شب به مکه آمده و مجددا از هتل با ماشین مسقف برای انجام اعمال عمره به مسجدالحرام آمده و همچنین برای انجام اعمال عمره دوم از مسجد تنعیم با ماشین مسقف وارد مسجدالحرام شده؛ آیا چند کفاره باید بپردازد؟

(جواب:) آنچه در یک عمره تا آخر، سوار ماشین سقف دار شده یک کفاره دارد و آن ذبح یک گوسفند و تقسیم بین فقراست هرچند در محل باشد و بالاخره هر احرام یک کفاره دارد و در احرام در تنعیم چون در خود مکه است وجوب کفاره از باب احتیاط می‎باشد. (سؤال) اگر انسان با گروهی از اهل تسنن به حج برود و از جده بخواهد به مکه رود، با توجه به این که آنان به جحفه نمی روند بلکه احرام خود را در همان هواپیما می‎بندند، تکلیف ما چیست و کجا باید محرم شویم ؟ مخصوصا این که اخیرا گاهی اوقات مأموران سعودی اجبار می‎کنند که اتوبوس ها مستقیما به مکه بروند و نمی گذارند قبل ار آن به جحفه روند. آیا این که عده ای به مکه رفته و بعد از مکه خودشان به جحفه بروند درست است ؟ آیا نیازی به این کار است، یا این که ما هم می‎توانیم در همان هواپیما یا در فرودگاه جده محرم شویم ؟

ناوبری کتاب