صفحه ۱۸۱

بوده و بعدا در مقام پرداخت پولی را که به آن خمس تعلق گرفته بابت بدهی داده باشد و یا آن را از پولی که احتمال می‎دهد بر آن سال نگذشته بوده خریده باشد حج او اشکالی ندارد.

(سؤال) وقوف اضطراری مشعرالحرام برای زنان و افراد سالخورده چگونه است ؟ آیا حتما باید نیمه شب شرعی را درک کنند یا می‎توانند به قسمی از شب (قبل از نیمه شب) اکتفا کنند؟ ضمنا نیمه شب چگونه محاسبه می‎شود؟

(جواب:) برای افراد ضعیف و معذور، مانند زنان، بچه ها، پیرمردان، بیماران و کسانی که برای پرستاری و راهنمایی آنان لازم است، جایز است وقوف در مشعر را در شب انجام دهند و شبانه به طرف منی کوچ کنند، ولی بنابر احتیاط واجب پیش از نصف شب حرکت نکنند؛ گرچه بهتر است تا جایی که ممکن بوده و توان دارند بمانند و مانند دیگران وقوف را پس از طلوع فجر انجام دهند. برای محاسبه نیمه شب بنابر احتیاط، شب را از اول مغرب تا طلوع آفتاب محاسبه کنند.

(سؤال) شخصی نیابت حج داشته و پس از مشرف شدن به مکه مکرمه و به جا آوردن عمره تمتع، از مکه خارج گشته و تا آخر منی و اول مشعرالحرام رفته است و سپس احرام حج پوشیده و حج را به جا آورده است؛ آیا حج مورد اشاره از منوب عنه کفایت می‎کند؟

(جواب:) در مفروض سؤال، اگر به مکه بر گشته و در مکه محرم به حج شده و حج را انجام داده است حج او صحیح و مجزی از منوب عنه است.

(سؤال) با توجه به جمعیت زیاد حج گزاران برای بسیاری از حجاج، قربانی در روز عید قربان مقدور نیست؛ آیا قربانی در شب را اجازه می‎فرمایید؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب قربانی باید در روز باشد و جایز نیست قربانی را در شب انجام دهند و اگر در روز عید، مقدور نیست روزهای بعد قربانی کنند، ولی شخص خائف و ترسان که در روز نمی تواند قربانی کند می‎تواند در شب آن را انجام دهد.

(سؤال) چنانچه در روز عید قربان، ذبح گوسفند مقدور نشد؛ آیا ترتیب حتما شرط است ؟ آیا می‎توان قبل از ذبح، حلق یا تقصیر کرد و از احرام خارج شد؟

ناوبری کتاب